Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. sierpnia 1992

Drogie dzieci! Dziś chcę wam powiedzieć, że was kocham. Kocham was moją macierzyńską miłością i wzywam, byście otworzyli mi się całkowicie, abym przez każdego z was mogła nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechów i wiele z tego, co nie jest dobre. Dlatego, moje drogie dziatki, otwórzcie się, abym mogła przed wami odkryć i pokazać wam Boga, który was kocha. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.