Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. czerwca 1989

VIII rocznica objawień w Medziugorju
Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich, byście realizowali orędzia które dawałam wam przez minionych osiem lat. Ten czas jest czasem łaski i pragnę, dziatki by łaska Boża była wielka dla każdego z was. Błogosławię was i kocham szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.