Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 30. kwietnia 1984

Widząca Marija zapytała Panią: „Droga Pani, dlaczego mi nie dałaś w czwartek przesłania dla parafii?" Na to Pani odpowiedziała w ten sposób:
“Nie chcę nikogo zmuszać do tego, czego sam nie odczuwa i nie pragnie, chociaż miałam dla parafii specjalne przesłania, którymi chciałam pobudzić wiarę każdego wierzącego. Jedynie pewna całkiem mała liczba osób przyjęła czwartkowe przesłania. Początkowo było ich sporo, lecz później orędzia jakby im spowszedniały. I teraz w ostatnim czasie niektórzy zapytują o przesłanie z ciekawości, a nie z wiary i pobożności wobec mego Syna i Mnie.”

Orędzie, 26. kwietnia 1984

Pani nie przekazała żadnego przesłania.

Orędzie, 19. kwietnia 1984

“Drogie dzieci: Zjednoczcie się ze Mną. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!!!”

Orędzie, 12. kwietnia 1984

“Drogie dzieci! Dziś was proszę, byście skończyli z obmową i modlili się o jedność parafii, gdyż Ja i mój Syn mamy specjalny plan związany z tą parafią. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 05. kwietnia 1984

“Drogie dzieci! Dziś wieczorem proszę was specjalnie o to, byście czcili Serce mego Syna Jezusa. Ofiarujcie zadośćuczynienie za rany zadane Sercu mego Syna. To Serce zostało zranione grzechami wszelkiego rodzaju. Dziękuję wam, że przybyliście i dziś.”