Üzenet, 25. március 2010

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek erősek az imában és azokban a pillanatokban, amikor kísértést szenvedtek. Örömben és alázatban éljétek meg keresztény hivatásotokat és tegyetek tanúságot mindenkinek. Veletek vagyok, és Fiam, Jézus elé viszlek mindnyájatokat, és Ő lesz a ti erőtök és támaszotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”