Üzenet, 25. június 2008

„Drága gyermekek! Nagy örömmel a szívemben ma is arra hívlak benneteket, hogy kövessetek engem, és hallgassátok meg üzeneteimet. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Fiammal, Jézussal, a Béke Királyával együtt mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”