Informativni centar "MIR" Međugorje

Usporedo s počecima Gospinih ukazanja javila se potreba da se ona na pravi način predstave širokoj javnosti. Nije se nikada htjela praviti promidžba u današnjem smislu te riječi, nego pomoći puku doći do istine. I današnji rad ima istu svrhu.

Stoje opravdanima prigovori da je već od samoga početka trebalo stvoriti djelotvoran sustav širenja poruke o Gospinim ukazanjima iz samog središta gdje se ona događaju. Međutim, isto tako su opravdane poteškoće koje nisu dovele do toga. Prisjetimo se da je 1981., kada ukazanja počinju, Međugorje stenjalo pod komunističkom diktaturom. To je značilo biti neprestano pod prismotrom policije i ne moći se približiti ili izgraditi suvremena pomagala društvenog priopćavanja. Za jednu riječ ili čak ni za to išlo se u zatvor. Takvo stanje dovelo je do toga da je bilo teško pronaći i osposobljene laike koji bi bili u stanju raditi na zadacima širenja Gospinih poruka sredstvima društvenog priopćavanja. Treća velika poteškoća je bila negativan stav biskupa prema međugorskim događanjima, nakon njegova početnog oduševljenja i hrabrog stava pred komunističkim vlastima.

Poteškoće ipak nisu ubile sve dobre zamisli. Najavom dolaska demokracije 1990. počinje se sustavnije razmišljati o svemu. Nažalost ubrzo je došlo do strašnog i nepravednog rata, tako da su sve zamisli ostavljene za bolja vremena. Broj hodočasnika se zbog ratnih neprilika smanjio. No, to nije zatrlo u ljudima želju biti u doticaju s Međugorjem i znati što se tamo događa. Zbog toga u studenom 1993. počinje s radom "Informativni centar". Počinje ustrojavati arhiv, knjižnicu i slati izvješća o trenutnim događanjima po čitavom svijetu. Nabavljena je u međuvremenu i potrebna računalna oprema, tako da u studenom 1994. izlazi "nulti" broj "Press bulletin"-a. On je putem Interneta dostupan vjernicima i hodočasnicima kao i najnovija Gospina poruka i tumačenje poruke.

Kako je vrijeme prolazilo razvijale su se i nove zamisli kao Robofax, Radio, Internet, lokalna televizija... Njihova svrha jest pripomoći u lakšem širenju Gospinih poruka.

1. Arhiv

Njegovo stvaranje započelo je prikupljanjem građe o ozdravljenjima koja su se dosada dogodila. Trenutno imamo prijavljenih 445 ozdravljenja, od kojih veliki broj ima potrebitu dokumentaciju.

Novinari su neprestano dolazili i pisali o međugorskim ukazanjima. Naravno da je bilo nemoguće pokupiti sve te novinske članke, ali velik broj ih imamo u našem arhivu. Najzanimljiviji su od njih svakako oni iz komunističkog vremena. Iz njih se dade iščitati bijes zla koje se okomilo na Gospina ukazanja.

Napravljeno je i mnogo fotografija u Međugorju tijekom ovih dvadeset godina. Čuvamo ih u jednom odjeljku arhiva i koristimo u raznim novinskim člancima ili u pripremi neke nove knjige.

Započeli smo i s prikupljanjem i čuvanjem fotografskih filmova. Radimo to po uzoru na velike novinske kuće.

2. Knjižnica

Neprestano su pisane i knjige različite vrste sa željom istražiti i proniknuti u srž svega onoga što se događa u Međugorju. Jedan dio njih na različitim jezicima nalazi se prikupljen u prostorijama našega "Centra". Trenutno nemamo dovoljno prostora gdje bismo ih postavili, ali daljnjom izgradnjom svetišta nadamo se doći i do njega.

Ovim putem molimo sve one koji nam mogu pomoći u prikupljanju knjiga za našu knjižnicu ili građe za arhiv da to i učine. "Centar" nije samo naš. Podaci s kojima raspolaže namijenjeni su i svim ostalima centrima u svijetu, kao i pojedincima koji žele objavljivati pisane radove na temu međugorskih događanja.

3. Ured informacija

Većim dolaskom hodočasnika ponovno je u kolovozu 1995. započeo s radom "Ured informacija". Prvi put ustrojen je 1991., ali rat je zaustavio njegov rad. Danas on radi svakodnevno.

Zadaća "Ureda informacija" jest pružiti sve moguće vrste informacija hodočasnicima. On prikuplja i najave hodočašća, tako da lakše možemo ustrojiti službu u svetištu. Treba pripomenuti da se ne bavi smještajem hodočasnika.

"Ured informacija" pruža i usluge susreta hodočasnika s jednim od vidjelaca. Isto tako moguće je organizirati i susret sa svećenicima koji rade u svetištu. Molimo sve voditelje hodočasničkih skupina da ovo imaju na umu. Takvom uzajamnom vezom i organizacijom pomoći ćete time i sebi i nama.

S "Uredom informacija" usko je povezano i "Društvo vodiča" koje je obnovljeno u rujnu 1995. Ustrojeno je 1991. radi pružanja informacija hodočasnicima Međugorja iz oblasti vjerskog, kulturno-povijesnog, arheološkog i etnografskog života. Pripravljeni su određenom izobrazbom za te zadatke. Po dolasku u Međugorje u "Uredu informacija" moguće je zatražiti njihove usluge.

4. Bulletin

Na traženje mnogih hodočasnika, a poglavito centara mira da redovito budu izvješćivani o svemu vezanom za trenutna događanja u svetištu, odlučili smo započeti s izdavanjem Bulletin-a. On predstavlja službeni stav svetišta. Na taj način lakše je spriječiti nastajanje i širenje krivih informacija o međugorskim događanjima. U njemu je moguće naći različite vijesti, obavijesti, poruke... koji mogu pripomoći prijateljima Međugorja diljem svijeta ostati u povezanosti sa svetištem.

5. Pružanje raznih vrsta usluga

Naš "Centar" ima zadaću i biti u doticaju s raznim novinarima, radio i TV ekipama koji dolaze u Međugorje ili se zanimaju za njega. Želimo im pružiti što kvalitetniju i što bržu informaciju o onome što se događa ovdje. Isto tako pomažemo i onima koji žele napisati knjigu o Međugorju, kao i onima koji na temu Gospinih ukazanja žele postići određene akademske stupnjeve.

6. Internet

U ožujku 1996. započeli smo davati obavijesti o događajima u Župi Međugorje na Internet mreži. Time smo poboljšali mogućnosti našega komuniciranja s drugima.

7. Radio

Početkom rata u Hrvatskoj i u BiH započeo je djelovanjem društveni radio pod nazivom "Radio Međugorje". Bavio se političkim, vjerskim, kulturnim, športskim i raznim drugim temama. Bio je otvoren svemu onomu što trenutno zanima domaćeg čovjeka u Međugorju. Budući da je oprema bila slaba i dotrajala, ovaj se radio nakon dvije godine djelovanja morao ugasiti. Kasnije nije bilo dovoljno sredstava za njegovo ponovno pokretanje.

Nakon sloma komunističke strahovlade ozbiljno se počelo razmišljati o pokretanju jednoga radija pod okriljem Svetišta Kraljice mira u Međugorju. Bilo je više zamisli, ali tek u ožujku 1996. došlo je njihova ostvarenja. Radio je započeo s radom u danima 15. obljetnice Gospina ukazanja.

Trenutno radiopostaja «Mir» Međugorje emitira 12 sati vlastitoga programa (od 10 do 22 sata), a po potrebi i više. Ostalo vrijeme emitiramo Hrvatski katolički radio. Program radiopostaje «Mir» Međugorje obrađuje vjerske, kulturne, obrazovne, društvene, sportske i druge teme. Svakako, središnji dio programa je svakodnevni izravni prijenos krunice i Svete mise iz župne crkve. Radio se čuje u najvećem djelu Bosne i Hercegovine te južnoj Hrvatske. U programu postoji 30 tematskih emisija i 7 svakodnevnih. Radiopostaja «Mir» Međugorje najslušaniji je radio među Hrvatima u BiH. Radiopostaja emitira na frekvencijama: 101,5 MHz; 102,3 MHz; 100 MHz; 106,7 MHz; 100,1 MHz; 104,7 MHz i 96,1 MHz.

Naši reporteri već surađuju na radiju zvanom "Radio Herceg-Bosna" (čujnost gotovo u čitavoj Bosni i Hercegovini, kao i u velikom dijelu Hrvatske), ponekada surađuju i na "Hrvatskom radiju - studio Zagreb". Jedanput mjesečno u trajanju od pola sata imamo pristup i radiju "Radio Maria" iz Italije.

8. Televizija

Uz radio ovo je najutjecajnije sredstvo društvenog priopćavanja današnjice. Mnogi vjeruju samo ono što vide na televiziji. Kažu "mi smo to vidjeli". Zaboravljaju da se sa svime tim može manipulirati.

Za sada nismo u mogućnosti ustrojiti TV studio koji bi bio na usluzi svetištu i na usluzi istini, bez bilo kakvog manipuliranja. No, ovu mogućnost ostavljamo trajno otvorenom.

Sada surađujemo s dvije TV kuće: HTV - Zagreb i hrvatskim TV postajama u BiH. Na taj način slika iz svetišta odlazi u bližu i širu okolicu. Naravno da smo na usluzi svakoj dobronamjernoj TV ekipi koja navrati u Međugorje.

9. Govorni automat 090-810-850 (BiH) 060-325-325 (HR)

Brinemo se za govorni automat HPT-a, u BiH 090 810-850 i u Hrvatskoj 060-325-325, koji rade samo na hrvatskom jeziku. U bilo koje vrijeme, na tim brojevima možemo čuti novu Gospinu poruku, tumačenje poruke i vijesti iz Međugorja koje se obnavljaju svake srijede. Govorni automat je započeo radom 17. siječnja 1991., a u BiH 25. listopada 2001. Nazovite i budite u tijeku s Međugorskim događanjima.

10. Knjige i brošure

Knjige i brošure o Gospinim ukazanjima u župi Međugorje izdajemo na više jezika.

Pozivamo sve prijatelje Međugorja da duhovno i materijalno podupru projekte Informativnog Centra da bi se Gospina poruka i dalje širila.

Povezanost s drugim centrima u svijetu

Već od samoga početka željeli smo doći u doticaj s drugim centrima u svijetu. Najveća prepreka je bio rat i vrlo loše telefonske veze. Sada se to sve popravlja, tako da će naša povezanost s drugima biti olakšana.

Kada predstavnici pojedinih centara dođu u Međugorje, željeli bismo se susresti s njima i izmijeniti iskustva. Bit će to na korist i jednima i drugima.

Tisuću je načina na koje možemo pomoći jedni drugima. Iz predstavljenog rada našega centra i zamisli koje ima pred sobom nadam se da ste mogli pronaći područje na kojemu bismo mogli uže surađivati. Mi smo sa svoje strane isto tako otvoreni za bilo koju suradnju s vama.

Potrebno je imati na umu da je INFORMATIVNI CENTAR "MIR" MEĐUGORJE, uz svećenike koji rade u Međugorju, jedini službeni predstavnik svetišta. Nitko drugi, bez obzira što živi i radi u Međugorju, to nije i ne može biti. Ovo spominjemo zbog nesporazuma koji se katkada javljaju.