Križni put

Evanđelje po Mateju, poglavlje 26 i 27

Evanđelje po Marku, poglavlje 14 i 15

Evanđelje po Luki, poglavlje 22 i 23

Evanđelje po Ivanu, poglavlje 18 i 19

PRVA POSTAJA - Isusa osuđuju na smrt
DRUGA POSTAJA - Isus nosi svoj teški križ
TREĆA POSTAJA - Isus pada prvi put pod križem
ČETVRTA POSTAJA - Isus susreće svoju žalosnu Majku
PETA POSTAJA - Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
ŠESTA POSTAJA - Veronika pruža Isusu rubac da otare svoje lice
SEDMA POSTAJA - Isus pada drugi put pod križem
OSMA POSTAJA - Isus tješi rasplakane žene
DEVETA POSTAJA - Isus put pada treći pod križem
DESETA POSTAJA - Isusa svučen i žuči napojen
JEDANAESTA POSTAJA - Isusa pribijaju na križ
DVANAESTA POSTAJA - Isus raspet umire na križu
TRINAESTA POSTAJA - Isusa skidaju s križa i predaju Majci u krilo
ČETRNAESTA POSTAJA - Isusa polažu u grob

FRA SLAVKO BARBARIĆ

KRIŽNI PUT

S Isusom i Marijom uz Golgotu prema Uskrsnuću

Postaje opisao
CARMELO PUZZOLO

Dragi molitelju!

U ovoj ćeš knjižici naći pomoć, kad god zaželiš biti blizu Isusu koji za nas trpi i Mariji koja je s njime mnogo trpjela i nastavila trpjeti nakon njegove smrti do uskrsnuća.
Mi ljudi svakodnevno smo okruženi trpljenjem i suočeni s osobnim, obiteljskim i trpljenjem svijeta. Zato nam je dobro i spasonosno biti blizu Isusa i Mariji, jer su oni trpeći pokazali kako se svaka muka može pretvoriti u uskrsnuće.
Tekstovi iz Svetog pisma, Gospine poruke i kratka razmišljanja pomoći će Ti da uđeš u tajnu trpljenja i spoznaš kako u trpljenju nisi sam. Baš kao što Gospa nije ostavila Isusa ni u najtežim trenucima tako ni ona ni njen Sin neće ostaviti tebe.
Da bi uronio u Kristovo i Gospino trpljenje, pomoći će Ti postaje Križnog puta, koje je izradio Carmelo Puzzolo. Njegovo iskustvo Gospine nazočnosti u Međugorju nadahnulo ga je da izradi njen lik u svakoj postaji.
Da bi i Tebi bilo dostupno umjetnikovo iskustvo, u ovoj knjižici donosimo njegov opis svake postaje Križnog puta. Stoga, ako moliš na Križevcu pred postajama, prije molitve promotri kratko u šutnji osobe na postajama. Ako moliš kod kuće, onda će ti pomoći slike postaja u knjižici.
Predajući Ti u ruke ovu knjižicu, želim da po njoj budeš blizu patniku Otkupitelju i patnici Majci suotkupiteljici. Budući da su na postajama blizu jedno drugome, Križni put smo nazvali S ISUSOM I MARIJOM UZ GOLGOTU PREMA USKRSNUĆU.
Neka nas sve prožme blagoslov Božji, blagoslov mira i ljubavi! Posebno to želimo Carmelu Puzzolu i njegovoj obitelji te obiteljima koje su darovale Križni put na Križevcu.
Međugorje, u kolovozu 1998.

Fra Slavko Barbarić

Priprema za molitvu

Prije molitve sjeti se
- Moliti razmatrajući muku Kristovu i muku Gospinu znači dopustiti da božanska ljubav u patnji dodirne našu patnju i pretvori je u ljubav!
- Božanska nada u patnji pretvara naše beznađe u novu nadu!
- Gospino i Isusovo zajedništvo u patnji liječi svu našu razbijenost i razjedinjenost!
- Božansko praštanje u stradanju omekšava naša srca i čini ih spremnim za praštanje i pomirenje!
- Krik Bogočovjeka s križa pokreće dubine našega bića prema dobru i ljubavi!
- Gorčina koju je Isus podnio pretvara sve naše gorčine u slast vršenja Očeve volje!
- Patnja božanski nošena osposobljava nas da susrećemo patnike ovog svijeta s ljubavlju!
- Smrt Bogočovjeka na križu pretvara sve naše smrti u novi život uskrsnuća!
- Marijina vjernost u patnji liječi nas od naše nevjernosti!
- Njezina hrabrost liječi nas od našeg kukavičluka!
- Ljudska zloća, koja je bila odgovor na božansku dobrotu, upozorava i opominje da nikada zlu ne dajemo prostora!
- Ljudska mržnja i razjarenost upozorava da nikada strastima ne dajemo maha!
- Razmatrati Kristovu muku i Marijino trpljenje, dakle, ne znači ništa drugo nego omogućiti da se ljudsko i božansko susretne te da se božansko proslavi u izmjeni ljudskoga!

Stoga je važno imati vremena
- jer se patnik ne može na brzinu susresti!
- jer se naše rane ne mogu na brzinu liječiti!
- da ne bismo prošli kraj patnika kao da se patnja nije dogodila!

Stoga svi biblijski tekstovi, Gospine poruke, stara kršćanska pjesma koja opjeva Gospino stradanje, opis postaja, šutnja ili molitva između postaja, te nakon svega razmatranje sedam žalosti Blažene Djevice Marije žele biti pomoć u susretu s patnicima koji su postali Otkupitelj i Suotkupiteljica.
Ako zaista nemaš vremena, onda uzmi nešto od ponuđenih tekstova i nastoj da njihova živa poruka prodre u tvoje srce!
Želim Ti da se iz ovog susreta sa ovim patnicima, vratiš obnovljen smiren, ozdravljen u duši i tijelu, spreman ljubiti i praštati.

Autor

Isuse, Ti si sam u Vrtu Getsemanskom
Isus je sam u Vrtu Getsemanskom, iako se čini da je okružen svojim učenicima, koje je molio: «Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!» (Mt 26,38).
Možda je kao čovjek do zadnjeg trenutka gojio nadu da će naći utjehu kod učenika, barem u one trojice koje je poveo sa sobom. Kao Bog je znao da ga ti ljudi neće moći tješiti niti mu blažiti muke. U takvom okrutnom trenutku njegovu bol je mogla razumjeti samo njegova Majka.

Samo Marija, koja je u svome vjernom srcu čuvala riječi pouke svoga Sina rasvijetljena Duhom Svetim, mogla ga je tješiti.
Samo njegova sveta Majka, svojom prisutnošću i svojom poklonstvenom šutnjom kojom ga je ljubila, svojom osjetljivom i neizmjernom dobrotom, mogla je ublažiti gorčinu tolike beznadne tjeskobe.
Isus nije htio da s njim bude njegova Majka, jer u prisutnosti Majke Getsemani ne bi bio mjesto potpune osamljenosti, vrhunac otkupiteljske žrtve i suotkupiteljske boli.
Isus je bez ikakve utjehe uništen bolju i samoćom. On se u molitvi prepušta volji Očevoj: «Oče, neka bude volja Tvoja.» Otac je primio Isusov «Neka mi bude.» Vidljivi znak pomoći, simbol i oruđe ljubavi očeve je anđeo koji dolazi s neba: «Ukaza mu se anđeo s neba i tješio ga je» (Lk 22,43)
Poslije pjevanja psalama iziđoše na Maslinsku goru. Tada im reče Isus: «Svi ćete se vi još noćas zbog mene pokolebati, jer je pisano: 'Udarit ću pastira, i stado će se razbjeći'.»
Tada Isus dođe s njima u zaselak koji se zove Getsemani, te im reče: «Sjednite tu dok ja odem onamo i pomolim se.» Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. Međutim ga spopade žalost i tjeskoba. Tada im reče: «Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!»
Zatim ode malo dalje, pade ničice te se pomoli: «Oče moj, ako je ikako moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja!» Tada se vrati k učenicima, nađe ih gdje spavaju te reče Petru: «Tako, ne mogoste sa mnom probdjeti ni jednog sata? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je spreman, ali je tijelo slabo.»
Ponovno se udalji te nastavi moliti: «Oče moj! Ako nije moguće da me mine ovaj kalež, a da ga ne pijem, neka mi bude volja Tvoja!» Kad se opet vrati, nađe ih gdje spavaju, jer im bijahu otežale oči. Ostavi ih udalji se opet te je i treći put molio onim istim riječima.
Klanjamo ti se, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Isuse moj, sada ostajem u šutnji i u svome srcu ponavljam riječi Tvoje: OČE NEKA BUDE TVOJA VOLJA!
Nakon nekoliko minuta šutnje nastaviti. (Dobro je ostati u šutnji koliko se dulje može ponavljajući iste riječi za samoga sebe, za druge, posebno za bolesnike i patnike koji ne prihvaćaju volju Božju!)
Isuse, ne želim više spavati. Evo me. Dolazim k Tebi i idem s Tobom.
Marijo, Ti nisi bila u Getsemanskom vrtu, ali nisi ni spavala u onaj čas. Unatoč odsutnosti, Ti si bila prisutna svojom majčinskom ljubavlju. Pomozi mi sada da idem s Tobom i Tvojim Sinom. Ja želim biti s vama!

 


UVODNA MOLITVA

Isuse i Marijo, sada krećem s vama prateći vas dvoje, Majku i Sina, na Križnom putu. Želim vam tako pokazati svoju ljubav i odanost. Priznajem da sam često bio ne samo daleko od vas dok trpite, nego sam vam svojim riječima i djelima zadavao teške udarce od kojih su ostajale rane u srcima moje braće i sestara.
I svaki put, kad sam bio sebičan, ohol, uvredljiv, neistinit, kad sam na tuđi račun uživao ili uskraćivao svoja dobra drugima zadavao sam rane. One su boljele i Tebe Isuse i Marijo, jer je svako od nas Tvoj brat Isuse, Tvoj sin, Marijo. Isuse i Marijo, da bih Vas mogao slijediti u trpljenju, kajem se za sve zlo koje učinih.
Primite me u zajedništvo trpljenja, da mogu i ja svojim patnjama i ranama koje nosim pridonijeti spasenju svome i spasenju svijeta!
Po vašem primjeru, Isuse i Marijo, prihvaćam svoj križni put, križni put svoje obitelji, zajednice, Crkve i svijeta. Želim s vama suotkupljivati svijet.
-Smiluj se nama, Gospodine Isuse.
-Smiluj se nama.

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Rascviljena Majka staše,
pokraj križa uzdisaše,
videć Sina propeta.
Sveta Majko, men' usliši,
U srce mi ran' upiši,
Spasitelja Isusa!

 


PRVA POSTAJA

Isuse, osuđuju Te na smrt

Isus je u sredini, između vojnika i Pilata, a niže je razjarena svjetina. Žele da Isus bude razapet. Narod razdražen, podgovoren od moćnika iz Velikog vijeća, galami i prijeti šakama i štapovima. Vojnici i narod očekuju besmislenu osudu. Pilat je nakon strašljive izjave»…ne nalazim na njemu nikakve krivice…», oprao ruke i predao ga njegovim ubojicama.

Uvrijeđena oholost pismoznanaca i farizeja pretvara se u: «Razapni ga» u onim šakama i štapovima koji su podignuti u visinu. Iznad mora mržnje uzdiže se Isus koji se, unatoč tome što je izobličen bičevanjem, može još uvijek pokazati u svome kraljevskom veličanstvu. On upravlja svoj blagi sažalni pogled prema onima koji ga osuđuju i prezire njihova ohola srca. Ali iz njegova još nateknuta lica nazire se osjećaj praštanja cijelom nezahvalnom čovječanstvu.

Jedina utjeha Isusu je prisutnost njegove Majke. Prisutnost njena je neuočljiva, ali stvarna. Ona stapa dva srca u zajedničku bol.

Biblijski tekst

«A ja bijah kao janje krotko što ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume; Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime više ne spominje!»  

(Jer 11,19)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje

Isuse moj, bio si osuđen, a nisi sudio. Zato je istinito ono što Pilat reče: «Evo čovjeka». Strašan je to trenutak za Tebe i Tvoju Majku Mariju. Biti pravedan i nevin, a opet tako «proći» s ljudima, teško je ranjavalo srce Tvoje i Tvoje Majke, stapajući ih u jedno srce trpljenja i boli.
Čitav život raditi na oslobađanju nevinih i zauzimati se za odbačene, a na kraju biti pribrojen ne samo odbačenima nego i razbojnicima, kako to mora boljeti. Isuse, oprosti nam što smo tako s Tobom činili.
Isuse, oprosti nam što nastavljamo to i sada činiti, kad god nevin strada, kad god se pravedan osuđuje, kad god se siromahu ne pomaže. Isuse, obećavam Ti sada da ću povući svoju uzdignutu šaku i svoj štap koje sam toliko puta podigao na druge oko sebe.
Molim Te i za one koji se straše zauzeti za nevine i pravedne, siromašne i bolesne.

Gospina poruka

“Draga djeco! Na poseban način večeras vas želim pozvati na ustrajnost u kušnjama .Promislite kako Svemogući i dan danas pati zbog vaših grijeha. Pa kad bude patnja, prikažite ih kao žrtvu Bogu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(29. ožujka 1984.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Te.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo želim se pridružiti Tebi u ovoj postaji. Ti si osamljena, a svijet se udružio da uništi Tvoga sina.
Ti se ne povlačiš, iako si nemoćna. Znala si kao Majka koliko je važno da si mu blizu u najtežim trenucima. Marijo, pridružujem se Tebi, da ne budeš osamljena među svijetom koji mrzi i odbacuje, osuđuje i traži smrt. Pridružujem se Tebi svojom ljubavlju, svojim suosjećanjem, svojom spremnošću da budem blizu i onima u kojima Tvoj Sin i Ti trpite. Amen.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Čije srce ucviljeno,
gorko izmučeno,
žalost ko mač prostrijeli.
Sveta Majko…

 


DRUGA POSTAJA

Isuse, Ti uzimaš na svoja izranjena ramena teški križ

Veliki križ, težak, nerazmjeran, izgleda kao da traži ravnotežu na Isusovim ramenima. Ljudi iz pratnje još uvijek pridržavaju križ, ali su spremni uputiti žalosnu poruku.
A tu su već oni koji požuruju riječima, pogrdama i prijetnjama, tu su i oni koji se klanjaju pred njim rugajući se, ali on blag ne odgovara, naslonjen na drvo križa glavom okrunjenom, spreman je učiniti prve korake svoje Kalvarije.
Kao u prethodnoj postaji, Marija je osamljena svjedokinja u pozadini prizora s desne strane.

Biblijski tekst

«Isus, noseći križ, uziđe na mjesto zvano Lubanja, hebrejski Golgota.»

(Iv 19,17)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio.

Molitva i razmišljanje

Isuse, doista je žalosno ono što si morao doživjeti od nas. Potpuno si izranjen. Snage su Tvoje već na izmaku, a na Tvojim se leđima nalazi teško drvo križa. Stavljanje križa na Tvoja ramena popraćeno je psovkom, klevetom, ruganjem, udarcima… A ti se dadeš voditi kao janje na klanje. Ne opireš se.
Pred ovim prizorom mi naviru suze, o Isuse patniče i Majko patnice. Žao mi je što smo bili takvi prema vama. Još mi je žalije što sam i sam svojim ponašanjem tovario križeve na ramena ljudi oko sebe.
Isuse, obećavam Ti da ću se promijeniti. Od sada neka radije drugi tovare križeve na moja leđa, nego da ja i na koga ikada stavim ikakav križ. Obećavam Da ću se zauzimati za one koji nose križeve i koliko god budem mogao pomoći ću da se više ne ponavljaju prizori stavljanja križa. Oprosti mi Isuse što sam često mogao spriječiti zlo, a nisam ga spriječio. Od sada ću učiniti sve da budem blizu onih koji trpe. Nemoćan sam ali neću odustajati. Spreman sam trpjeti kao što je to činila Tvoja Majka.

Gospina poruka

“Draga djeco! I danas vam zahvaljujem za sve što ste učinili ovih dana za mene! Osobito vam, draga djeco, zahvaljujem u ime Isusovo za žrtve koje ste prikazali u ovom prošlom tjednu. Draga djeco, vi zaboravljate da od vas želim žrtve da bih vam pomogla i otjerala sotonu od vas. Stoga vas ponovo pozivam da s posebnim poštovanjem prema Bogu prinosite žrtve. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(11.rujna 1986.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.

Marijo, ja ozbiljno želim ostati s Tobom. Od Tebe želim učiti kako se uz drugoga trpi i kad mu se ne može pomoći. Amen.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

O koliko rascviljena
bi djevica preblažena,
Majka jednorođenog
Sveta Majko…

 


TREĆA POSTAJA

Isuse, Ti prvi put padaš pod križem

Postaja je posvećena fratrima u Međugorju i svim svećenicima.
Teret je strahovit. Samo nekoliko koraka i Isus pada. Već je mnogo pretrpio zbog okrutnog bičevanja, pa ga zbog toga umor nadvlada. Put je strm i pun zasjeda. Isus se pokušava oduprijeti na laktove i izgleda kao da želi iskoristiti pad da odahne, ali ga odmah povlače za haljine da nastavi put. Bol Marijin je već u prvom planu, dok njezin Sin postaje mostom između ljudi i zemlje, po drvu križa koje nosi.

Biblijski tekst
«Zato uživam u slabostima, u uvredama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama koje podnosim za Krista. Jer, kad god sam slab, onda sam jak.»

(2 Kor 12, 10)

-Klanjamo se Tebi Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Isuse, promatram Te kako si pao: potpuno na zemlji.
Ostao si kao most između Oca i ljudi, most koji želi premostiti sve jazove, povezati sve zavađene, izliječiti sve ranjene. Ti si veliki svećenik, graditelj novoga puta među ljudima prema Ocu. Hvala Ti što si prihvatio križ i tako otvorio novi put.
Isuse, veliki svećeniče, molim Te za sve one koji su na Tvoj poziv pošli za Tobom. Neka budu kao i Ti, Isuse, spremni se žrtvovati za sve, nek budu spremni biti žrtva dobrovoljna za spasenje svijeta.
Isuse, s Marijom Te sada molim za svog župnika, za kapelana, za sve svećenike, biskupe i Papu. Posebno Te molim za sve koji su se umorili kojima je teško, koji su pali i napustili svećeničku službu. Molim Te i za one koji su spriječeni za svoju službu naviještanja, koji su progonjeni zbog Tvog imena. Nek budu radosni što mogu trpjeti iz ljubavi prema Tebi.
Daj milost svim svećenicima da u Tvoje ime pridrže sve one koji su pali. Nek Tvoji svećenici budu na tvoju sliku!

Gospina poruka
“Draga djeco! Danas vas pozivam na ljubav, koja je Bogu odana i ugodna. Dječice, ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato, draga djeco, molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas on može liječiti, tješiti i praštati vam sve ono što je u vama zapreka na putu ljubavi. Bog može oblikovati vaš život i vi ćete rasti u ljubavi. Slavite Boga, dječice, hvalospjevom ljubavi, da bi ljubav Božja mogla rasti iz dana u dan do svoje punine. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(25. lipnja 1998.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo, nikad neću moći osjetiti kolika je bila tvoja bol, jer moje srce ne ljubi koliko tvoje. S kolikom si ljubavlju i boli u duši poželjela pomoć da ustane Onaj koga si pod svojim majčinskim srcem nosila. Morala si prihvatiti da nemoćno gledaš ovaj prizor.
Isuse i Marijo, evo i ja predajem svoj život, sve što imam i sve što jesam, i pridružujem se vama. Molim vas za ljubav kojom ste prihvatili bol, da i ona bude prisutna u mom srcu. Ulijte mi u srce ljubav koja će biti predana, snažna, odvažna.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Koja gorko žalbovaše,
blaga majka, dok gledaše
muke Sina premilog.
Sveta Majko…

 


ČETVRTA POSTAJA

Isuse, Ti si susreo svoju žalosnu Majku

Postaja posvećena svim majkama i hodočasnicima.
Ponovno se pojavljuje veliki križ koji zatvara prizor u visini.
Čim je pošao dalje, blizina Marijina se pretvara u susret, dok težina križa kao da prestaje omogućujući posljednji zagrljaj. Majka nježno miluje ispaćeno lice svoga Sina. Isus joj uzvraća nježno istim pokretom.
To je trenutak dubokog, bolnog i nježnog doživljaja koji možemo shvatiti svi, kao i žena koja se poklanja i ljudi koji idu pred skupinom. Drugi iz pozadine, gluhi za svaki osjećaj nježnosti, udarcima i guranjem nastoje spriječiti i ovu kratku stanku. Meni osobno ovo je najljepša slika.
Svaki kršćanin doživi upravo ovo isto kad god trpi. Marijina blizina postaje susret koji tješi i krijepi.

Biblijski tekst
«Evo moga sluge! Mnogi se užasnuše vidjevši ga. Tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo. Izrastao je poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njemu ni ljepote ni sjaja da bi se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio.»

(Iz 52, 13-14 i 53, 2)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Isuse, u svojoj boli imao si i veliku utjehu. Susreo si svoju Majku koja Te je pratila. Njezina blizina se sada pretvara u pravi susret. Ona Ti nije skinula križa s ramena, ali Ti je zadnji Tvoj hod bilo važno da si je susreo.
Marijo, i ovaj trenutak je bio moguć jer si bila vjerna i jer nisi bježala od vlastitog trpljenja niti si se bojala trpljenja svoga Sina.
Hvala ti što si ga nježnom svojom rukom ohrabrila. Isuse, hvala Ti što si uzvratio nježnošću svojoj Majci Mariji. Ti si znao koliko trpi. Isuse i Marijo, hvala vam na vašem zajedničkom hodu kroz trpljenje. Isuse, s Marijom te sada molim za sve koji trpe, za sve majke i očeve koji trpe radi svoje djece. Molim Te za one koji ne mogu više susretati, jer su u tome spriječeni ljudskim nepravdama i progonstvima. Molim Te i za one koji se ne žele više susresti jer su ljubav i povjerenje u njima potpuno slomljeni.

Gospina poruka
“Draga djeco! Danas vas pozivam na potpuno predanje Bogu. Sve što činite i sve što posjedujete, predajte Bogu, da on zagospodari u vašem životu kao Kralj svega što posjedujete. Tako vas Bog preko mene može voditi u dubine duhovnog života. Dječice, ne bojte se, jer ja sam s vama i kad mislite da nema izlaza i da je sotona zagospodario. Ja vam nosim mir. Ja sam vaša Majka i Kraljica mira. Blagoslivljam vas blagoslovom radosti, da vam Bog bude sve u životu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(25. srpnja 1988.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.

Marijo, Majko, pomiluj svojom nježnom rukom sve koji Te traže pa i one koji Te ne traže jer teško je biti bez majke. Isprosi stoga svim majkama da budu vjerne svom majčinstvu. A sve nas i cijelu Crkvu zagrli i obnovi, jer cijela Crkva gleda u Te ko u zvijezdu zadnjeg spasa.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Ah, tko ne bi proplakao,
kad bi Majku ugledao
u tolikoj žalosti?
Sveta Majko…

 


PETA POSTAJA

Isuse, Šimun Cirenac Ti pomaže nositi križ

Isus je u središtu prizora, umoran, bez snage i kao da je privučen zemlji od vlastitog tereta. Mišići više kao da ne postoje, glava je nagnuta umorno na lijevu stranu i nasilu pridignuta samilošću jednog iz pratnje. Šimun Cirenac, snažan fizički, ide naprijed sigurno i izražava svoju samilost prema izmučenom Nazarećaninu.
U ovoj samilosti se očituje potpora onih koji još vjeruju Isusu. Vidi se jedan dio ljudi koji suosjećaju ili se poklanjaju Kristu. A on izgleda nezgrapan, izobličen, nerazmjeran, tolika bol i iscrpljenost ga pritišću.
Drugi dio ljudi je očito odsutan, prisutan jedino u znakovima ramena koje pada, izobličeno od križa i pogrdnog natpisa koji visi o Isusovu vratu. Na kraju se vidi osamljena bol Marijina.

Biblijski tekst
«Isus reče narodu i učenicima: Ako tko želi ići za mnom neka uzme križ svoj i neka slijedi mene!»

(Mk 8,34)

«Vojnici odvedoše Isusa da ga razapnu. Izlazeći sretoše nekog Cirenca, imenom Šimun, i prisiliše ga da mu ponese križ.»

(Mt 27,31-32)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, I blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Isuse, susret s Tvojom Majkom Te je ojačao i osnažio iznutra, ali su Tvoje fizičke snage potpuno nestale. Stoga su Ti dali Šimuna iz Cirene da ponese križ. Snažan je on i rado to čini. Njegova pomoć je od velike vrijednosti za Tvoj hod u poslušnosti Ocu. Ti si hrabrio svoje učenike da neće biti kušani iznad vlastitih snaga. Pa i kad smalakšu vlastite snage, nađe se netko kao Šimun Cirenac koji će pomoći nositi križ.
Isuse, hvala Ti što u primjeru Šimuna Cirenca mogu naučiti da je i moja uloga važna, da je moja snaga duha i uma i moja fizička snaga nekom obećanje da neće biti kušan iznad vlastitih snaga. Stoga se sada iskrena srca stavljam na raspolaganje sa svim što imam i sa svim što jesam svima koji trpe. Uzmi me, Isuse! Pomozi mi da moje ruke budu pomoć onima koji ne mogu više raditi svojim rukama, da moje oči budu svjetlo onima koji su slijepi, da moje noge budu pomoć nijemima.
Evo, uzmi me u svoju službu!

Gospina poruka
“Draga djeco! Pozivam vas na potpuno predanje Bogu! Molite, dječice, da vas sotona ne ljulja kao grane na vjetru. Budite jaki u Bogu. Želim da preko vas čitav svijet upozna Boga radosti. Svjedočite svojim životom Božju radost. Ne budite tjeskobni ni zabrinuti. Bog će vam pomoći i pokazati vam put. Želim da mojom ljubavlju ljubite sve: dobre i zle. Samo tako će ljubav zavladati svijetom. Dječice, vi ste moji. Ljubim vas i želim da se meni prepustite, da vas mogu voditi Bogu. Molite se neprestano, da vas sotona ne može iskoristiti. Molite da spoznate da ste moji. Blagoslivljam vas blagoslovom radosti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(25 svibnja 1988.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.

Marijo, pa kad i moradnem ostati u pozadini, isprosi mi milost da moja nazočnost kod onih koji pate bude znak da ih volim i ne ostavljam. Molim Te, Marijo, posebno za one koji dvore teške bolesnike kao i Ti u ovom času nemoćni gledaju boli i trpljenje svojih dragih i milih. Neka bude što više ljubavi i spremnosti za pomoć.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Tko bi mogo bez žalosti,
gledat Majku u gorkosti.
Muke s' Sinom trpjeti!
Sveta Majko…

 


ŠESTA POSTAJA

Isuse, Veronika Ti pruža rubac da otareš svoje lice

Veronika, koja se odvojila od jedne skupine žena, sačinjava cjelinu s likom Kristovim koji se naginje prema njoj, da mu ona može obrisati lice. Žene samilosti i ljubavi s lijeve strane, a među njima je i Marija čiji se osjećaji majčinski sjedinjuju s Veronikinim osjećajima. Suprotstavljen im je prezir ogorčenih, oni koji su okorjeli i bez svakog osjećaja, koji nastavljaju bičevima i štapovima ometati i onemogućavati nježni i pun osjećaja gest Veronikin.

Biblijski tekst
«Tko je taj što dolazi u haljinama crvenim? Zašto je crvena tvoja haljina i odijelo kao u onog koji gazi u kaci? Krv mi poprskala haljine, iskaljah svu odjeću svoju, jer došla je godina mog otkupljenja.»

(Iz 63, 1-3)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Zahvalno si s ljubavlju prignuo svoje lice da Ti ga Veronika u svojoj ljubavi i zahvalnosti prema Tebi obriše.
Isuse, molim Te za sve bolesnike i za sve koji trpe da znadnu sa zahvalnošću primiti usluge i ljubav onih koji ih služe. Daj da bolesni budu uvijek strpljivi s onima koji ih dvore. Pomozi svima koji su uz bolesnike da u svakom vide i osjete Tebe. Posebno Te molimo za one koji su na izmaku svojih snaga zbog duge bolesti svojih ukućana. Neka u svakoj čaši hladne vode obnavljaju svoju ljubav prema Tebi u svijesti da što čine bolesnicima, Tebi čine!
Molim Te za osoblje svake bolnice, za liječnike i sestre, da s ljubavlju služe Tebi i Tvojoj bolesnoj braći. I oni koji dvore da ne ostanu sami. Odgajaj Ti, Isuse, po svojoj Majci Mariji, srca koja će biti zaljubljena u bolesnike i patnike, da s ljubavlju svojom mogu otkupljivati bol.
Isuse, molim Te za sve ispovjednike koji snagom Tvoje milosti služe pomirenju ljudi s Ocem. Neka svaki bude svjestan da je oruđe u Tvojoj ruci.
Neka poslije svake ispovjedi svaki svećenik osjeti istu radost koju je osjetila Veronika. Neka svaki koji se ispovjedi primi radosno milost pomirenja i čišćenja.

Gospina poruka
“Draga djeco! Želim vas iz dana u dan oblačiti u svetost, dobrotu, poslušnost i ljubav Božju, da iz dana u dan budete ljepši i spremniji za svog Gospodara. Draga djeco! Slušajte i proživljavajte moje Poruke. Ja vas želim voditi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(24. listopada 1985.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.

Marijo, znamo da si Ti na osobit način bila zahvalna hrabroj Veroniki. Stoga se Tvoja bol posebno stopila s njezinom.
I Tebi je, o Majko boli, bilo lakše kad si se uvjerila da ima još ponetko iskazati ljubav i pomoći Tvojem Sinu, kad si bila u tome spriječena. S kolikom si zahvalnošću pratila ovaj ljudski Veronikin čin.
Marijo, hvala Ti što ćeš svojom ljubavlju pomoći svima KOJI I DANAS NASTOJE U LJUBAVI SLUŽITI Tebi i Tvojem Sinu i patnicima!
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Radi grijeha puka svoga
vid' Isusa preminuloga
mukam, bičim podložna!
Sveta Majko…

 


SEDMA POSTAJA

Isuse, Ti drugi put padaš pod križem

Nasilje raste i glavno je obilježje ovog dramatičnoga prizora. Isus je opet s koljenima na zemlji. Njegove ruke i njegova krv su u prašini. Izgleda kao da želi zagrliti kamenje. Svjetina mu je stalno blizu, urla i prijeti. Netko podiže križ, drugi se opet priginju da ga povuku za kosu. Netko opet pokazuje šake i bičeve, ponetko promatra i šuti. Drugi ga opet pokušavaju podići i ponovno mu staviti križ na leđa. Još uvijek je na desnoj strani. Majka Marija, zbunjena, trpi.

Biblijski tekst

«Sion reče: Gospodin me ostavi, on me zaboravi. Može li majka zaboraviti svoje čedo? Pa kad bi koja i zaboravila, ja tebe neću zaboraviti. Znat ćeš da sam ja Gospodin: koji se u mene uzdaju, neće se posramiti.»

(Iz 49, 14-15 i 23)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Isuse, opet si na zemlji. Križ Te je pritiskao.
Nisi imao snage stati kao most, nego si bliže zemlji, grliš kamenje koje je mnogo mekše od ljudskih srdaca, od ljudi koji Te muče, udaraju, vuku za kosu, nasilno postavljaju ponovno pod križ.
Majka Tvoja je zbunjena u svojoj boli, Isuse; stid me je reći hvala Ti za trpljenje koje si prihvatio za nas ljude, jer je po svakoj mjeri previše. A ljudi nikako da zasite svoju mržnju i razularenost.
Hvala Ti još više zato što si ustao i što nam pokazuješ da si spreman do kraja ljubiti.
Isuse, molim Te za sve one koji su se razočarali sami nad sobom jer su ponovno pali u grijeh, jer ih je mržnja opet oborila, psovka prevarila, sebičnost zavela, iako su bili obećali da će se popraviti.
Molim Te i za sve koji su se pokušali podići iz droge i drugih grješnih ovisnosti pa su ponovno pali umjesto da hodaju uspravno; nalaze se ponovno pod svojim križevima i pužu po zemlji poniženi od grijeha.
Isuse, nek ni jedan Tvoj brat ni Tvoja sestra koji su ponovno pali ne ostaju slomljeni i poniženi, nego ih Ti uspravi!
Ti ih razumiješ, kad ih nitko drugi ne razumije. Ti ih prihvaćaš i kad ih drugi odbacuju.
Ti ih nećeš čupati za kosu, kao što su Tebe čupali. Znat ćeš način i vrijeme da im pomogneš ne otvarajući nove rane i ne povrjeđujući stare.
Isuse, hvala Ti što ćeš to i sad učiniti na zagovor Marije, koja je zbunjena od boli.

Gospina poruka
“Draga djeco! Pozivam vas na ljubav prema bližnjemu, na ljubav prema onomu od koga vam dolazi zlo. Tako ćete ljubavlju moći prosuditi nakane srdaca. - Molite i ljubite, draga djeco! Ljubavlju možete učiniti i ono što mislite da je nemoguće. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(7. studenog 1985)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo, hvala Ti što si kroz trpljenje učila slušati kao i Tvoj Sin i što želiš biti majka i pomoćnica svih. Hvala Ti, što se do sada nije čulo da si zapustila ikoga koji se utekao Tvojoj pomoći.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Gledaj sina preljubljena
umirući zapuštena
dok duh sveti izdahnu!
Sveta Majko…

 


OSMA POSTAJA

Isuse, Ti tješiš rasplakane žene

Isus se uspinje na Kalvariju. Susreće skupinu žena iz Jeruzalema. Ražalošćene prizorom, žene plaču i udaraju se u prsa. Isus se zaustavlja i okreće im se govoreći: »Nemojte plakati nada mnom, nego plačite zbog vas i vaše djece…» Između Isusa i žena stvara se odnos međusobnog smilovanja. Ali može se shvatiti da se Isusov osjećaj samilosti proteže na cijelo čovječanstvo koje su svojim grijesima pravi uzrok svih zala i njegove žrtve. A oko skupine vlada mržnja, nasilje i ismijavanje izraženo u bijesnim pokretima, ispruženim šakama i udarcima.
Jedno preplašeno dijete od majke traži zaštitu.
Ali i u takvim okolnostima Isus nalazi snage da tješi druge.

Biblijski tekst
« U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode koji dođu u Jeruzalem. A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosti i molitve. I gledat će na onog kog su proboli. Naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko će ga oplakivati kao prvenca.»

(Zah 12, 9-10)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom križu svijet otkupio.

Molitva i razmišljanje
Isuse, Ti si učitelj i svaku si priliku iskoristio da učiš i poučavaš. Ti u svakoj prilici naviještaš Božju riječ i Očevu volju.
Hvala Ti, Isuse, za svaku riječ koju si izgovorio i kojom si navijestio spasenje, ljubav, mir, milosrđe i praštanje.
Isuse, molim Te najprije za sebe osobno. Daj mi milost da znadnem u svakoj prilici svog života čuti Tvoju riječ. Pomozi mi da nikad ni jednu ne prečujem i da se potpuno dadnem voditi Tvojom riječju kao što je to činila Tvoja Majka. Oprosti mi za svaku Tvoju riječ koju sam neozbiljno shvatio i operi me od krivice koja je u meni nastala zbog neposlušnosti Tvojoj riječi.
Isto tako Te molim za sve koji navještaju Tvoju riječ, za sve odgovorne na svijetu i u Crkvi. Neka budu najprije slušatelji i izvršitelji Tvoje riječi i neka je snagom Tvojeg duha navješćuju drugima. Molim Te za sve učitelje i profesore, za sve odgojitelje a posebno za roditelje.
Učini, Isuse, srca svih odgojitelja po svom srcu i daj da uspije djelo ruku njihovih. Očisti srca odgojitelja i svih roditelja od sitnih računica, od sebičnosti i oholosti da u poniznosti i jednostavnosti mogu služiti divnom djelu odgoja novih ljudi.
Isuse, sve nas u srcu ozdravi od duhovne gluhoće, da nas svaka Tvoja riječ duboko dirne.

Gospina poruka
“Draga djeco! Ne, ne znate ljubiti i ne znate s ljubavlju slušati riječi koje vam dajem. Budite svjesni, ljubljeni moji, da sam ja vaša Majka i da sam došla na zemlju da vas učim iz ljubavi slušati, iz ljubavi moliti, a ne iz prisile što nosite križ. Križem se Bog proslavlja preko svakog čovjeka. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(29. studenog 1984.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.

Marijo, na ovoj postaji mi je lice skriveno. Ali znam da si mu blizu i da si slušala s ljubavlju ono što je on drugima govorio, jer Ti si bila vjerna slušateljica i vršiteljica riječi Gospodnje. Svojoj boli i žalosti, o Marijo, pridruži sve one koji trpe što ne slušaju riječi Tvoga sina, učitelja i proroka.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Čin' da plamen srca moga
ljub' Isusa, sina tvoga,
da mu budem ugodan.
Sveta Majko…

 


DEVETA POSTAJA

Isuse, Ti padaš po treći put pod križem

Ovo je treći pad. Cijelim prizorom dominira prevrtanje križa koji je gotovo nestao. U sredini prepoznaju se ljudi koji nastoje da ga prihvate. Težina križa više ne pritišće ramena Mesijina. Svi su oko Isusa uznemireni, a njegovo se tijelo vidi do nogu mase koja se gura da ga vidi, koja ga promatra iz radoznalosti i još uvijek izaziva. Ruke Isusove su u prašini, njegovo lice je gotovo nestalo među kamenjem i izgleda kao da želi poljubiti onaj djelić zemlje koji je svjedok zadnjih koraka njegova utjelovljenja. Siromašno tijelo Isusovo postalo je hrpa rana. Nastoji se podići ali je potpuno iznemogao, satrven od težine patnje. Gospa se vidi potpuno zavijena u bol i neke žene koje dijele s njom muku. Približava se čas koji joj je prorekao starac Šimun u hramu: «…i tebi će mač goli probosti dušu.»
Nikada se naš spasitelj nije pojavio tako. Čovjek boli, izmučen, satrven, odbačen od čovječanstva. On je trpio, ali nije rekao ni jednu riječ, kao žrtva koja se dade voditi na klanje.

Biblijski tekst
«Svi vi što prolazite putem, pogledajte i vidite ima li boli kakva je moja bol, kojom sam pogođen kojom me Gospodin udari u dan žestokog gnjeva svojega.! S visine pusti oganj, utjera ga u moje kosti. Pred noge mi razapne mrežu i tako me nauznak obori; ucvili me, ožalosti za sva vremena. Čuj kako stenjem1 Nema mi tješitelja. Svi neprijatelji čuju za moju nesreću i likuju što si to učinio. Samo uzdišem, a srce moje tuguje.»

(Tuž 1, 12-13 i 21-22)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje

Isuse, staje mi dah pred ovim prizorom. Suosjećam s Tobom i Tvojom Majkom. Volio bih u ovom prizoru vidjeti više onih koji Ti pomažu i koji Te prihvaćaju, ali ih nema.
Ostavljen si u svojoj boli, sravnjen sa zemljom. Marija je uz Tebe, blizu je, ali susret više nije moguć. Sada susrećeš kamen i grliš zemlju.
O čovječe boli, janje vođeno na klanje, koji tako oduzimaš grijehe svijeta i čistiš zemlju okaljanu svakovrsnim zločinima, hvala Ti za Tvoju žrtvu nevinu, prikazanu iz ljubavi prema nama.
Isuse, sada Te molim koji su životne prilike bacili na zemlju, za sve koji su satrveni bolju i uništeni.
Ovdje posebno mislim na duševno bolesne i stoga odbačene od obitelji i po bolnicama. Njih je njihova bolest potpuno izobličila. Ozdravi ih i zaštiti.

Gospina poruka
“Draga djeco! Danas vam želim reći da vam Bog želi poslati kušnje koje molitvom možete pobijediti. Bog vas kuša kroz svakodnevne radove. Sada molite da nadiđete mirno svaku kušnju. Iz svega kroz što vas Bog kuša izlazite otvoreniji Bogu i pristupajte Bogu s ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(22. kolovoza 1985.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo, hvala ti što si prihvatila da budeš Majka Mesije i Spasitelja koji je morao prihvatiti ovakav put i proći ovakve patnje. Marijo, Majko boli, budi blizu svima onima koji su blizu patnicima i pomozi im!
-Smiluj se nama, Gospodine.
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Tvoga Sina izranjena
za sve gorko izmučena,
muke sa mnom razdijeli!
Sveta Majko…

 


DESETA POSTAJA

Isuse, skidaju s Tebe odjeću

Isus je stigao na mjesto žrtve i vojnici ga svlače. Unatoč žestokim bolima koje je pretrpio i fizičkoj iznemoglosti, Isusu uspijeva stajati na nogama u svoj svojoj kraljevskoj snazi. Ruke i tijelo pokazuju kožu uništenu bičevima.
Ovo je trenutak prije pribijanja na križ, trenutak u kojem se ponovno u licu Kristovu očituju muke: zbog fizičke boli, a još više radi zastrašujućih uvreda njegovu Duhu, Stvoritelju i Otkupitelju čovječanstva. Nikada kao sada očitovale su se na licu njegove božanske kreposti.
Kao da se smanjuje i ublažava ljudsko zvjerstvo, iako ga još ponetko pokušava izazvati. Mariju tješi jedna žena.

Biblijski tekst
«Ja ostajem napušten, samotan. Skinuh haljinu mira, odjenuh se u kostrijet svojih vapaja. Sve svoje dane zazivat ću Vječnoga. On će me izbaviti iz ruku mojih neprijatelja.»

(Baruh 4, 19-21)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom križu svijet otkupio.

Molitva i razmišljanje
Ljudi su učinili sve da Te unište, a Ti opet pred njima stojiš u svom kraljevskom dostojanstvu, svi mogu i sada reći s Pilatom: Evo čovjeka.
Isuse moj, dok Te ovako promatram, ostaje mi samo jedna molba: Učini nas ponovno ljudima jer smo se rasčovječili. Rasčovječene su obitelji, zajednice, čovječanstvo.
Mnogi su lišeni materijalnih dobara i umiru od gladi ili jedva sastavljaju kraj s krajem, a još ih je više lišeno duhovnih dobara, te su potpuno spriječeni u svom ljudskom hodu i stoga im prijeti potpuno rasčovječenje.
Mnogi više ne poznaju ljudske ni kršćanske kreposti, nego su se potpuno okrenuli od svih pozitivnih vrednota i kaljaju svoju dušu, duh i tijelo.
Očovječi cijelo čovječanstvo, Isuse moj!
Posebno Te molim za one koji su zbog prekomjernog uživanja jela i pića i po neurednom životu zlorabili svoje tijelo i pretvorili se u požudu koja mnoge proždire i zavodi.
Molim Te, Isuse, za one koji su se zbog zloporabe svoga tijela razboljeli u duši i tijelu i zahvaćeni su neizlječivim bolestima.
Snagom svoje žrtve, Isuse, sačuvaj djecu i nove naraštaje od pogrešnog i razarajućeg stava prema duši i tijelu.
Po ranama koje su Te potpuno iscrpile, ali Ti nisu oduzele Tvoga dostojanstva, neka čovječanstvo krene novim putem, dostojnim čovjeka!

Gospina poruka
“Draga djeco! I danas vas pozivam da se više otvorite Bogu, da može preko vas djelovati. Koliko se vi otvorite, toliko ćete plodova primiti. Želim vas ponovo pozvati na molitvu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(6. ožujka 1986.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo, ni ti više nisi mogla sama podnositi bol. Tvoja je bol pokrenula jednu ženu da te tješi i bude ti blizu. Mariji, zagovaraj za sve one koji su sada, u ovom trenutku izloženi neljudskim pogledima. Očuvaj one koji su izloženi strastima i prijeti im propast.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Čin' da s tobom gorko cvilim
Za Isusom dragim, milim
Dokle budem živjeti!
Sveta Majko…

 


JEDANAESTA POSTAJA

Isuse, pribijaju Te na križ

Sve kao da je stalo. Tišina je. Prizorom vladaju udarci čekića. Pa i ljudi s dugim štapovima i bičevima konačno su se smirili i u šutnji prisustvuju prizoru. Tri jaka krvnika drže pričvršćene ruke i noge na tvrdom drvetu. Isus se ne pokreće, ne viče, iz njegovih usta osušenih od žeđi ne izlazi jecaj. I iz ovoga bi prizora i njegova ponašanja svi prisutni mogli shvatiti da se radi o nevinom pravedniku.
Ali ne, njihova srca već uživaju u toliko željenoj pobjedi nad «Učiteljem iz Nazareta», i oni ne mogu ni zamisliti da on moli za njih i da priprema svoj duh za potpunu žrtvu. Marija je utonula u potpunu bol, koju je zavila u svoj plašt.

Biblijski tekst
«Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio svoja usta. Silom ga se i sudom riješiše; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova na smrt ga izbiše.»

(Iz 53, 7-8)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Pred prizorom razapinjanja barem za trenutak zašutjeli su i Tvoji protivnici. Odjeci udaraca čekićem uz fizičku bol koju si trpio, neopisiv je prizor. I Tvoja Majka se zavila u plašt svoje boli. Tu više nitko nikoga ne može tješiti.
(Šutnja)
Isuse, u ovom trenutku Ti opet želim reći hvala za sve što si bio spreman prihvatiti i podnijeti za nas. Ja želim da Tvoja bol odjekne u mome srcu i da dodirne ono što je ostalo tvrdo i neobrađeno, nedodirnuto. Neka u meni Tvoja bol stvori novo srce. Neka udarci koje su Tvoje ruke primile, otvore sve ruke koje su se pretvorile u šake. Neka Tvoje probodene noge zaustave sve one koji su pošli krivim putem i vrate ih na pravi put. Neka Tvoja bol razbije svu tvrdoću u obiteljima, u Crkvi i u svijetu.

Gospina poruka
“Draga djeco! Želim vam zahvaliti za sve žrtve i pozivam vas na najveću žrtvu, žrtvu ljubavi. Bez ljubavi ne možete prihvatiti ni mene ni mog Sina. Ne možete bez ljubavi pripovijedati svoja iskustva drugima. Zato vas pozivam, draga djeco, da počnete živjeti u sebi ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(27. ožujka 1986.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
O Marijo, neka Tvoja bol bude suotkupiteljska, da svijet prestane biti okrutan, da ne bude više probodenih, ostavljenih i zapuštenih. Marijo, molim Te daj da se u Tvojoj boli i u boli Tvoga Sina rodi novi svijet. Nek se rode nove duše i srca spremna trpjeti iz ljubavi i tako suotkupljivati neotkupljeni svijet. Samo ljubav hranjena Vašom ljubavlju može biti balzam ranama koje smo zadali jedni drugima i od kojih trpimo. Neka Crkva kojoj si ti uzor i Majka, a sin tvoj glava, postane zajednica onih koji se ljube i ljubeći se međusobno otkupljuju bol svijeta. Posebno Ti preporučujem boli koje dolaze od grijeha mržnje, težnje za vlašću nad drugima, zavisti, sebičnosti i nevjernosti. A oni koji trpe iz ljubavi neka ne sustanu, nego ostanu trajni svjedoci ljubavi koja otkupljuje.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

O preslavna svih djevica,
Gorke suze, gorka lica
Nek me čine plakati!
Sveta Majko…

 


DVANAESTA POSTAJA

Isuse, Ti umireš na križu u teškim mukama

Pogled prema nebu razdijeljen je na tri križa i u središtu se okomiti podiže Krist. Isus, nakon što je povjerio Majku sinu i sina Majci, obraća se Ocu na nebesima: «Oče, oprosti im jer ne znaju što čine.» Riječi svete, dovoljne da vrate nadu u srca ljudi. Nakon dubokog uzdaha Isus umire. Nebo se pomračuje, zemlja se trese, strah je zahvatio nazočne. Prvi su pobjegli oni koji su mrzili i ranjeni, zahvaćeni u svojemu strahu. Marija se klanja i grli Križ, ljubi probodene noge svoga Isusa u dubokom činu ljubavi. Ivan, najvjerniji, nastoji joj pružiti utjehu ali ne odvraća svog pogleda od ljubljenog Učitelja. Samo je Majka s nekoliko najvjernijih ostala pod Križem. U dnu, zavijene u svoje plašteve, plaču Marija Magdalena i Marija Kleofina.

Biblijski tekst
«Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga. Kao voda razlih se, sve mi se kosti razliše, srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim. Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi. U prah smrti bacio si mene. Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinački okružile. Probodoše mi ruke i noge, sve kosti svoje prebrojati mogu, a oni me gledaju i zure na me.»

(Ps 21, 2. 15-18)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Tri sata si, Isuse, visio na križu. Isuse, Otkupitelju, unatoč tolikom silnom bolu, Ti ne zaboravljaš Mariju, svoju Majku. Ne zaboravljaš ni svoga učenika. Povjeravaš ih jedno drugome.
Nisi zaboravio ni onih koji su te mučili i razapeli. Ti za njih tražiš oproštenje.
Ti ne umireš u gorčini mržnje, nego si svoju pretešku muku zasladio praštanjem i ljubavlju.
Hvala Ti što si tako otvorio novi put u čovječanstvu: put mira i praštanja. Sada Te stoga i molim s Tvojom Majkom Marijom, Kraljicom Mira I Majkom našom, za mir u svijetu. Neka po Tvojoj muci i na njezin zagovor svako srce uvrijeđenog i svako srce uvreditelja bude sposobno da se po njemu nastavi razlijevati rijeka pomirenja koju si Ti otvorio. Neka Tvoje probodeno srce iz kojeg je potekla krv i voda opere moje srce i srca svih ljudi od svake duhovne bolesti. Neka Tvoja krv odnese svako zlo, a stvori nove prostore za rast ljubavi, za spasenje svijeta.

Gospina poruka
“Draga djeco! Želim vam reći da ovih dana u središtu bude križ. Molite se napose pred križem iz kojeg dolaze velike milosti. Sad obavite u svojim kućama posebnu posvetu križu. Obećajte da nećete vrijeđati Isusa ni križ i nanositi mu pogrde. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(12. rujna 1985.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo, tri sata si s njim proživljavala neopisive muke. Svaki njegov uzdah na križu, svaki grč na licu, a pogotovo njegove riječi, i zadnji krik, zabole su se kao mačevi u Tvoje već bolom izmučeno srce.
Isuse, rado prihvaćam Mariju za Majku, jer znam da si je po Ivanu i meni dao. Marijo, hvala Ti što me rado primaš kao što si rado primila Ivana kao svoga Sina. Neka u mom srcu nastane novo zajedništvo snagom ovog trenutka spasenja. Hvala Ti što su mnogi pred ovim prizorom odložili otvorene strijele i koplja, bičeve i štapove grijeha i započeli s Tobom nov put.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Čin' me ranam' izraniti
čini križem opojiti,
još i krvlju Sinovom!
Sveta Majko…

 


TRINAESTA POSTAJA

Isuse, skidaju Te s križa i predaju Majci

Ovo mučno skidanje s križa Marija ne izdržava, od boli gubi svijest. Masa koja je sudjelovala u muci i smrti Kristovoj, pobjegla je. Malo vjernih Učitelju je ostalo i spremni su izdržati djelo milosrđa i uzeti tijelo Kristovo. Smrt Učiteljeva je prouzročila veliko razočaranje kod onih koji nisu imali jaku vjeru. Gotovo svi apostoli su se razbježali, dok je za tvrdokorne srcem završio onaj čovjek, koji je svojom mukom ugrožavao njihov život i mučio njihova srca. Isusa su skinuli pažljivo, da ne bi njegovo izmučeno tijelo zadobilo nove povrede. Učenici pridržavaju ožalošćenu Majku.

Biblijski tekst
«Budući da je bila Priprava, i da tjelesa ne ostanu na križu u subotu, jer bijaše onaj veliki dan, ona subota, zamoliše Židovi Pilata da se raspetima prebiju goljeni i da se skinu. Tad vojnici dođoše i prebiše goljeni obojici raspetih s Isusom. Kad dođoše do Isusa i vidješe da je mrtav, njemu ne prebiše goljeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok, da odmah poteče krv i voda.»

(Iv 19, 31-34)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Isuse moj, Ti si završio svoj životni put. Pod križem je nastavila patiti Tvoja vjerna Majka.
I sad je bol slomila sve otpore. Tvoja Majka nije više izdržala. Pala je u nesvijest. Probudivši se prihvatila je u svoje krilo Tijelo Tvoje, koje je kao Majka jednom u Betlehemu tako radosno primila. I koje je kroz tolike godine njegovala.

Gospina poruka
“Draga djeco! Već sam vam rekla da sam vas izabrala na poseban način, onakve kakvi jeste. Ja, Majka, sve vas ljubim. I, u svakom trenutku kad vam je teško, ne plašite se! Ja vas ljubim i onda kada ste daleko od mene i mog Sina. Molim vas, ne dopustite da moje Srce plače krvavim suzama zbog duša koje se gube u grijehu. Zato, draga djeco, molite, molite, molite! Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(24. svibnja 1984.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.

O, Marijo, žalosna Marijo. Tvoje krilo nije bili zaleđeno osvetom i mržnjom nego je, bolju pročišćeno, tako da si sada sa istim čistim krilom grijala hladno tijelo svoga mučenog Sina, kao i onda u Betlehemu. Prikazivala si ga sada mrtva za spas kao onda u hramu, kad si ga donijela prikazati Gospodinu kao svog prvijenca. Bolno si doživjela ispunjenje proročke Šimunove riječi da će Ti mač boli probosti majčinsko srce.
Marijo, hvala Ti što nisi bila zastrašena bolju i pobjegla. Hvala Ti na vjernosti. Želio bih Te svojim životom i svojom ljubavlju utješiti i obradovati. Stoga se sada posvećujem Tebi i stavljam se Tebi, o Marijo, na raspolaganje.
Primi i cijelu Crkvu pod svoje okrilje, posebno u ovo teško vrijeme. Prihvati, o Marijo, sve ljude i daj da se svi dadnu prihvatiti. Neka tvoje majčinsko krilo ugrije svako srce i svaku dušu koja se smrzava i muči u grijehu. Neka svi ljudi po Tvom majčinskom krilu postanu braća i sestre i nek se mir kao rijeka Tvojim zagovorom razlijeva cijelim svijetom Budi Majka napuštenoj djeci. I neka takvih više ne bude. Neka se po Tvom majčinskom krilu rode nove svete obitelji pune mira i ljubavi!
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Da ne budem ognjem spaljen,
već po Tebi, Djevo, branjen
na dan suda strašnoga!
Sveta Majko…

 


ČETRNAESTA POSTAJA

Isuse, Tvoji Te prijatelji polažu u grob

Hladni i teški izgled groba ovladava prizorom pokopa. Marija prva do ulaza u tamu groba posljednjim milovanjem kao da obasjava lice Isusovo. To je zadnji čin velike žrtve. U Marijinu činu je sav osjećaj i sva nježnost koju može izraziti samo majka Učenici plaču kod groba.

Biblijski tekst
«Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi s bogatima, premda nije počinio nepravde, niti mu usta izustiše laži. Ali se Gospodinu sviđa da ga pritisne bolima. Žrtvuje li svoj život za naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžit će sebi dane, i Gospodnje će se po njemu ispuniti. Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu uzeti na se. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu.»

(Iz 53, 9-12)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Isuse, neljudski su se prema Tebi ponijeli, a evo, djelo pokopa je ipak ljudski i prijateljski čin. Nestalo je onih koji Te mrze, koji udaraju, a oko Tebe je Tvoja Majka Marija, učenice i Tvoj ljubljeni učenik s ostalim prijateljima. Marija, Tvoja Majka, još Te jednom miluje i iskazuje Ti tako veliku počast.
Činom ljubavi i zahvalnosti postavljen si u grob. Bol i praznina su očite, ali je nestalo mržnje. Ljubav je jača, ljubav sve podnosi. Isuse, moj Gospodine, sada Te molim za sve one koji danas umiru. Neka umru pomireni i neka im se učini dostojan pokop.
Isuse, molim Te za sve koji umiru u neljudskim uvjetima, zapušteni, odbačeni, osamljeni, na cestama u nesrećama ili na radnim mjestima, iznenada. Posebno Te molim za one koji ubijaju i za njihove žrtve. Jedino Ti možeš osvijetliti njihova lica, da i u njih zadnji čin bude pobjeda ljubavi. Molim Te za sve majke, očeve i liječnike koji ubijaju nevinu djecu. Molim Te za nevine žrtve koje će se danas dogoditi. Primi ih u svoje kraljevstvo. Neće imati ni groba ni spomenika, ali neka ih Tvoja ljubav vječno ubilježi u Knjigu života.

Gospina poruka
“Draga djeco! Danas vas sve pozivam na molitvu. Bez molitve, draga djeco, ne možete osjetiti ni Boga ni mene ni milosti koje vam dajem. Zato vas pozivam da vaš početak i svršetak dana uvijek bude molitva. Draga djeco, želim vas voditi iz dana u dan što više u molitvi, ali ne možete rasti jer ne želite. Pozivam vas, draga djeco, da vam molitva bude na prvom mjestu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(3. srpnja 1986.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo majko, u ispraćaju svoga Sina na ulazu u grob, svjetlo s Tvoga lica kao da je obasjalo tamu groba. Budi uza sve one koji danas na bilo koji način umiru. Neka im Tvoja ljubav osvijetli zadnje časove života i neka ublaži bol svih koji tuguju i neka Tvoja ljubav bude poziv na kajanje i pomirenje svima onima koji ogorčeno ubijaju druge ili sebi oduzimaju život.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Kada umre tijelo moje,
onda duša slavi tvoje
nek s' napoji zauvijek!
Sveta majko…

 


PETNAESTA POSTAJA

Isuse, Ti si slavno uskrsnuo od mrtvih

Evo tri dana poslije- uskrsnuće
Silni kameni blok groba je razlomljen od svjetla koje izlazi iz Kristova uskrsnulog lica. Isus se oslobođen pokazuje u sredini prizora u svemu svojem blistavom kraljevskom dostojanstvu i božanstvu. Više ništa ne podsjeća na strašne pretrpljene muke. I to je Mesija, Sin Božji, koji se vraća u svoj slavi kako je obećao! Kod njegove pojave čuvari groba izgledaju kao razneseni eksplozijom koja je nadvladala i njihovo protivljenje. Cijelo čovječanstvo je prisutno u ovom sugestivnom i zaključnom prizoru s tri svjedoka: s lijeve strane čovjek spava. To je ponašanje onih koji ostaju ravnodušni za sve pozitivne vrednote. Na desnoj strani je čovjek preplašen, skriva oči, ne želi vidjeti. U sredini je onaj koji se, iako kasno, budi i otvara svjetlu.
Marija djevica može sada pokloniti sve svome Sinu koji je Bog u Očevoj slavi.

Biblijski tekst
«Uvečer, toga prvog dana u sedmici, dok su vrata gdje bijahu učenici bila zatvorena zbog straha od Židova, dođe Isus, stade pred njih te im reče: 'Mir vama!' To rekavši pokaza im ruke i bok. I učenici se obradovaše kad vidješe Gospodina.»

(Iv 20, 19-20)

-Klanjamo se Tebi, Isuse, i blagoslivljamo Tebe!
-Jer si po svom svetom Križu svijet otkupio!

Molitva i razmišljanje
Sve bi bilo uzalud i u Tvome životu da nisi Uskrsnuo. Što bi ostalo od Tvojih riječi i Tvojih djela da nisi, kao što si rekao, slavno uskrsnuo. Sve bi se rasplinulo kao dim na vjetru i nestalo poput magle. Ali, Ti si uskrsnuo, moj Gospodine Isuse. Patnja se promijenila u život uskrsnuća. Smrt je pobijeđena. Nada ozdravila. Ljubav dobila svoj najdublji temelj i razlog. Mržnja i zlo su postiđeni. Nastupa novo kraljevstvo, Tvoje uskrsno milosno kraljevstvo radosti i mira. Isuse uskrsnuli, Tvoje jako svjetlo neka prodre i raznese svaku tamu naših srdaca, obitelji, Crkve i svijeta. Neka se zaori nova pjesma posvuda. Neka svatko klikne: Aleluja, jer Ti živiš i vladaš. Nek se grobovi otvore i nek svi koji su duhovno mrtvi ustanu na novi život pa neka nitko ne bude isključen iz uskrsne povorke kojoj Ti stojiš na čelu!

Gospina poruka
“Draga djeco! Želim vas pozvati da rastete u ljubavi. Cvijet ne može bez vode normalno rasti. Tako i vi, draga djeco, bez Božjega blagoslova ne možete rasti. Trebate iz dana u dan tražiti blagoslov da biste normalno rasli i da biste obavljali s Bogom sve poslove. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

(10. travnja 1986.)

-Marijo, zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Tebe.
-Jer si svojim trpljenjem suotkupila svijet.
Marijo, Tvoja je radost velika i to veća što si više trpjela. O Majko, Ti znaš koliko nam je potrebno uskrsnuće. Stoga Majko uskrsnuloga Gospodina, zagovaraj da se svi nađemo u konačnoj radosti uskrsnuća.
-Smiluj se nama, Gospodine!
-Smiluj se nama!

-Zagovaraj nas, o Marijo!
-Marijo, zagovaraj nas!

Kraljice neba raduj se, aleluja,
Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja,
Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
Moli Boga za nas, aleluja.

 


ZAKLJUČNA MOLITVA

Hvala Ti, Isuse, hvala Ti, Marijo, što sam mogao promatrati muku kojom ste sjedinjeni u ljubavi otkupljivali svijet.
Hvala na iskustvu koje nam je donijelo uskrsnuće: da se sve može pretvoriti u dobro.
Hvala što mogu s novom nadom, novom radošću i ljubavlju krenuti opet u susret ljudima, u susret patnji i mukama.
Učinite me svjedokom uskrsnuća svim ljudima! I nek svi postanu ljudi dobre volje!
Amen. Aleluja.