Archiwum nowości

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.”
(Jan 20,21)

Objavljeno: 26.03.2016.

Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2015 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej.

Objavljeno: 18.03.2016.

Statystyka za lutego 2016 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 34 400

Liczba koncelebransów: 780 (26 dziennie)

Objavljeno: 01.03.2016.

23 MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

23 Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 29 lutego do 4 marca 2016 roku.

Objavljeno: 24.02.2016.

Statystyka za stycznia 2016 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 39 200

Liczba koncelebransów: 807 (26 dziennie)

Objavljeno: 01.02.2016.

Statystyka za grudzień 2015 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 74 500

Liczba koncelebransów: 1373  (44 dziennie)

W minionym 2015 roku udzielono łącznie 1 800 400 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 38 870  księży.

Objavljeno: 01.01.2016.

Coroczne orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova 25.12.2015 r.

W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:08 i trwało 10 minut. Następnie Jakov przekazał orędzie:

Objavljeno: 25.12.2015.

Pocztówka bożonarodzeniowa - RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Doprawdy, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali i jest to łaska, albowiem On jest naszym POKOJEM!
Z życzeniami, by Boży pokój zapanował w sercach, rodzinach, we wszystkich krajach i na całym świecie, zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi przyjaciółmi Medziugorja mieszkającymi na całym świecie:
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2016 ROKU!
Niech Boże Narodzenie będzie dniem pełnym radości i pokoju. Niech Jezus nawiedzi wasze rodziny i narodzi się w skrytości waszego serca!  (photos)

 Čestitka - fra Marinko Šakota, župnik

Objavljeno: 24.12.2015.

Statystyka za listopada 2015 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 61 000

 

Liczba koncelebransów: 1335  (44 dziennie)

Objavljeno: 01.12.2015.

Statystyka za października 2015 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 173 500
 
Liczba koncelebransów: 3696  (119 dziennie)

Objavljeno: 01.11.2015.

Statystyka za września 2015 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 222 040

Liczba koncelebransów: 4629  (154 dziennie)

Objavljeno: 01.10.2015.

Statystyka za sierpnia 2015 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 358 760

Liczba koncelebransów: 7965   (256 dziennie)

Objavljeno: 02.09.2015.

Statystyka za lipca 2015 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 195 500

Liczba koncelebransów: 6117   (197 dziennie)

Objavljeno: 31.07.2015.

16. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH

16. Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 12 do 15 lipca 2015 roku.
 
„Małżeństwo i rodzina – początek lepszego świata“
W szkole Matki Boskiej
 

Objavljeno: 10.07.2015.

XX MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

20.  Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach
od 6 do 11 lipca 2015 roku.
Temat: „Pokόj wam!“ (J 20,21)
 „W szkole Matki Boskiej“
 
PROGRAM REKOLEKCJI

Objavljeno: 02.07.2015.