Fra Zvonimir Pavičić, Međugorje plébánosának Húsvéti köszöntője

Dátum: 08.04.2023.

Kedves plébániai hívek! Kedves barátaim!

Ezekben a napokban abban a kegyelemben volt részünk, hogy átélhettük a szent három napot és elmélkedhettünk üdvösségünk titkáról. Jézus feltámadásában van minden reményünk és minden örömünk. Feltámadása megmutatja nekünk, hogy minden fájdalmunk és szomorúságunk véget fog érni. Ezért örvendezzünk, mert keresztényként nekünk van a legnagyobb Reménységünk – a feltámadt Krisztus, aki e világ mulandósága fölé emel bennünket, a világosság és a béke csodálatos országába. Péterhez és Jánoshoz hasonlóan fussunk el mi is a hittel teli üres sírbolthoz, hogy tanúságot tegyünk Krisztus irántunk való szeretetéről, hogy tanúságot tegyünk Isten hűségéről a Krisztus vérével kötött örök szövetséghez! Mint hűséges asszonyok, hirdessük a feltámadás örömhírét az egész világnak! A feltámadás gyermekeiként vigyünk reményt, örömöt és szeretetet ennek a világnak! És a Feltámadott ajándékozzon meg mindannyiunkat az ő békéjével!

Áldott Húsvétot!

Fra Zvonimir Pavičić,
a Szent Jakab apostol templom plébánosa