Pastoralno osoblje

Župa Sv. Jakova apostola – Međugorje


Župnik:

Fra Zvonimir Pavičić (Mostar, 1989.) Osnovnu i srednju školu završio je na Širokom Brijegu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Za đakona je zaređen u Zagrebu 26. veljače 2017. godine, a za svećenika u Mostaru 25. lipnja 2017. godine. Kao đakon dolazi na službu u Međugorje, a od svećeničkog ređenja u istoj župi vršio je službu župnoga vikara do kolovoza 2022. godine kada je preuzeo službu međugorskog župnika.

Župni vikari:

Fra Karlo Lovrić je rođen 02.12.1941. godine u Uzarićima, gdje je pohađao pučku školu. Nižu realnu gimnaziju završio je na Širokom Brijegu. 1957. pošao je u sjemenište i započeo klasičnu gimnaziju u Sinju, a nastavio u Dubrovniku kod Isusovaca, gdje je i maturirao. Poslije odsluženoga vojnog roka obukao je franjevačko odijelo i započeo novicijat na Humcu 1963.
Studij filozofije i teologije započeo je u Visokom, nastavio u Sarajevu i završio u Königsteinu i T. Kod Frankfurta a.M. gdje je zaređen za svećenika 29.06.1968.
Od 1969. do 1971. bio je duhovni pomoćnik na Humcu/Ljubuški, od kolovoza 1971. do kraja godine u HKM Zürich, a od 1972. do 1980. osnivač i voditelj KHM St. Gallen u Švicarskoj. Od listopada 1980. do 1982. župnik na Širokom Brijegu. Od rujna 1982. do prosinca 1988. opet je u Švicarskoj. Osniva HKM Lausanne i njezin je prvi voditelj. Od 1988. do kraja siječnja 2005. voditelj je HKM Zürich. U Švicarskoj je obnašao službu nacionalnog delegata za Hrvatske katoličke misije u Švicarskoj od 1989. do 2001, kao i službu provincijskog delegata od 1999. do 2001.
U Međugorje je stigao sredinom svibnja 2005. i djeluje kao duhovni pomoćnik.
 
Fra Ivan Dugandžić (Krehin Gradac, 1943.) Srednju školu polazio je u Zadru i Dubrovniku. Studij filozofije i teologije započeo je u Visokom, a nastavio u Königsteinu gdje je i diplomirao. Za svećenika je bio zaređen 1969. u Frohnleitenu. Doktorat iz svetopisamske teologije postigao je 1976. u Würzburgu. Službovao je u Međugorju od 1970. do 1972. i od 1985. do 1988. Bio je tajnik Hercegovačke franjevačke provincije, odgojitelj novaka, odgojitelj bogoslova, gvardijan samostana Hercegovačke franjevačke provincije u Zagrebu, profesor na KBF-u te pročelnik katedre Svetoga pisma Novoga zavjeta na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Piše stručne knjige, članke i recenzije, prevodi, nastupa na stručnim skupovima i tribinama te u javnim glasilima, uređuje stručna djela, član je stručnih povjerenstava. Rukopis njegove knjige Biblijska teologija Novoga zavjeta iz 2004. primljen je kao sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Od kolovoza 2013. župni je vikar u Međugorju.
 
Fra Dragan Ružić (Sarajevo, 1962.) Srednju školu pohađao je u Visokom. Filozofiju i teologiju studirao je u Sarajevu i Bologni, a poslijediplomski studij u Rimu. Magistrirao je 1997. na Salesianumu s temom o utjecaju televizijskih reklama na maloljetnike. Za svećenika je zaređen 1989. u Bologni. Bio je duhovni pomoćnik u Mostaru i Tomislavgradu te tajnik Hercegovačke franjevačke provincije. U Generalnoj kuriji u Rimu djelovao je od veljače 1999. do premještaja u Međugorje.
 
Fra Slavko Soldo (Međugorje, 1946.) Srednju školu polazio je u Dubrovniku. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu, a nastavio u Trentu i završio u Rimu. Za svećenika je bio zaređen 1972. u Königsteinu. Odlazi u Kustodiju Hercegovačke franjevačke provincije u SAD 1973. u samostan sv. Ante u Chicagu. Domalo odlazi u Washington DC gdje uči engleski jezik na Georgetown University. Službe u Kustodiji: Duhovni  pomoćnik u župi sv. Augustin u West Allisu od 1974. do 1975.; duhovni pomoćnik u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku od 1975. do 1977.; duhovni pomoćnik u župi Sv. Jeronima u Chicagu od 1977. do 1979.; župnik u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku od 1979. do 1986. ; župnik u župi sv. Augustina u West Allisu od 1986. do 1988.; župnik u župi Sv. Marije u Steeltonu od 1988. do 1989. ; župnik u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku od 1989. do 1994. ; za kustosa Franjevačke kustodije sa sjedištem u Chicagu, izabran 1994. i ostao u službi do 29. lipnja 2001.; provincijal Hercegovačke franjevačke provincije sa sjedištem u Mostaru od 29. lipnja 2001. do travnja 2007.; meštar novaka  u samostanu sv. Ante na Humcu od 18. rujna 2007. do 15. srpnja 2016.; u West Allisu je 1987. utemeljio i vodio »Hrvatski vjerski radio program«. »Fond za pomoć stradalnicima Domovinskog rata« osnovao je u New Yorku 1991. Fond je djelovao za sve vrijeme Domovinskog rata. Urednik je: »Kustodijski vjesnik« 1994. - 2001. Od kolovoza 2016. župni je vikar u Međugorju.
 
Fra Antonio Primorac (Stuttgart, 1993.) Osnovnu školu pohađao na Humcu, a srednju školu u Ljubuškom. Franjevački habit obukao 13.7.2014. u Mostaru. Teološki studij započeo u Zagrebu, a završio u Rimu. Za đakona je zaređen 21.11.2020. u katedrali u Mostar, a za svećenika 29.6.2021. također u Mostaru, nakon čega ostaje djelovati u župi.
 
Fra Jure Barišić (Tomislavgrad 1979.) Osnovnu i srednju školu završio je u Velikoj Gorici RH. Franjevački habit obukao 17. srpnja 2011. na Širokom Brijegu. Diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Za đakona je zaređen u Kongori 26. prosinca 2017. godine, a za svećenika u Mostaru 29. lipnja 2018. godine. Službu đakonata obavljao u samostanu Uznesenja BDM na Širokom Brijegu, potom od 2018. – 2022. župnog vikara u župi Sv. Stjepana na Čerinu. Od kolovoza 2022. godine vrši službu župnog vikara u Međugorju.
 
Fra Ivan Hrkać (rođen u Posušju, 1996.) Osnovnu školu završio na Širokom Brijegu, a srednju školu u Visokom. Franjevački habit obukao 12. srpnja 2015. u Mostaru. Diplomirao 2021. godine na FTIDI u Zagrebu. Za đakona je zaređen 30. listopada 2021. u katedrali u Mostaru, a za svećenika 29. lipnja 2022. također u katedrali u Mostaru.

Fra Marin Mikulić rođen 9. rujna 1993. u Kočerinu. Osnovnu školu završio na Kočerinu, a srednju školu na Širokom Brijegu. Franjevački habit obukao u Mostaru 17. srpnja 2016. Doživotne zavjete položio 4. rujna 2021. u Međugorju. Diplomirao 2022. na Filozofsko teološkom institutu Družbe Isusove (FTIDI) u Zagrebu. Odlukom Hercegovačke franjevačke provincije određen na službu u Međugorje. Za đakona zaređen 22. listopada 2022 u Mostaru, a za svećenika 29. lipnja 2023.
 

Brat laik:

Fra Josip Marija Katalinić (Pepelana kod Virovitice, 1952.) U novicijat franjevačkoga reda stupio je 1989. na Humcu, gdje je 17. rujna 1994. položio vječne zavjete. Službovao je u franjevačkim samostanima u Mostaru i na Širokom Brijegu. Od srpnja 2002. na službi je bratstva u Međugorju.

Školske sestre franjevke:

U župi djeluju i Školske sestre franjevke: s. Mila Mikulić, s. Robertina Barbarić, s. Ines Marić, s. Zdenka Ćavar, s. Mirjana Marić, s. Nera Glavaš i s. Irena Azinović. Brinu se za sakristiju i za pjevanje te obavljaju domaćinske poslove.