Pastoralno osoblje

Župa Sv. Jakova apostola – Međugorje

Župnik:

Fra Marinko Šakota rođen je u Čitluku 12. srpnja 1968. Osnovnu školu pohađao u Čitluku kao i prvi razred Srednje škole.
Tada je izabrao Franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio 2. razred gimnazije, a ostala dva u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku gdje je i maturirao.
Franjevački habit je obukao 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana Novicijata. Od 1988. do 1989. bio je JNA, u tadašnjoj jugoslavenskoj vojsci. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu u Franjevačkoj teologiji (1989-1990), nastavio u Zagrebu na Isusovačkom učilištu (1990-1992), a završio u Fuldi (Njemačka) (1992-1995), gdje je i diplomirao. Vječne zavjete položio je u Širokom Brijegu 1993. godine.
Za đakona je zaređen u Zagrebu 10. veljače 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 13. srpnja 1996. godine.
Prva služba bio je Franjevački samostan u Innsbrucku gdje je kao ispomoć proveo godinu dana (1996-1997), zatim kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu (1997-1998) te kao kapelan u Augsburgu (1998-2000). U Mostaru je bio kapelan (2000-2003), a zatim župnik u Gradnićima (2003-2010). Od rujna 2010. je na službi u Međugorju kao kapelan. Nakon smrti aktualnoga župnika, fra Marinko je novi župnik.
   

Župni vikari:

Fra Karlo Lovrić je rođen 02.12.1941. godine u Uzarićima, gdje je pohađao pučku školu. Nižu realnu gimnaziju završio je na Širokom Brijegu. 1957. pošao je u sjemenište i započeo klasičnu gimnaziju u Sinju, a nastavio u Dubrovniku kod Isusovaca, gdje je i maturirao. Poslije odsluženoga vojnog roka obukao je franjevačko odijelo i započeo novicijat na Humcu 1963.
Studij filozofije i teologije započeo je u Visokom, nastavio u Sarajevu i završio u Königsteinu i T. Kod Frankfurta a.M. gdje je zaređen za svećenika 29.06.1968.
Od 1969. do 1971. bio je duhovni pomoćnik na Humcu/Ljubuški, od kolovoza 1971. do kraja godine u HKM Zürich, a od 1972. do 1980. osnivač i voditelj KHM St. Gallen u Švicarskoj. Od listopada 1980. do 1982. župnik na Širokom Brijegu. Od rujna 1982. do prosinca 1988. opet je u Švicarskoj. Osniva HKM Lausanne i njezin je prvi voditelj. Od 1988. do kraja siječnja 2005. voditelj je HKM Zürich. U Švicarskoj je obnašao službu nacionalnog delegata za Hrvatske katoličke misije u Švicarskoj od 1989. do 2001, kao i službu provincijskog delegata od 1999. do 2001.
U Međugorje je stigao sredinom svibnja 2005. i djeluje kao duhovni pomoćnik.
   
   
Fra Ivan Dugandžić (Krehin Gradac, 1943.) Srednju školu polazio je u Zadru i Dubrovniku. Studij filozofije i teologije započeo je u Visokom, a nastavio u Königsteinu gdje je i diplomirao. Za svećenika je bio zaređen 1969. u Frohnleitenu. Doktorat iz svetopisamske teologije postigao je 1976. u Würzburgu. Službovao je u Međugorju od 1970. do 1972. i od 1985. do 1988. Bio je tajnik Hercegovačke franjevačke provincije, odgojitelj novaka, odgojitelj bogoslova, gvardijan samostana Hercegovačke franjevačke provincije u Zagrebu, profesor na KBF-u te pročelnik katedre Svetoga pisma Novoga zavjeta na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Piše stručne knjige, članke i recenzije, prevodi, nastupa na stručnim skupovima i tribinama te u javnim glasilima, uređuje stručna djela, član je stručnih povjerenstava. Rukopis njegove knjige Biblijska teologija Novoga zavjeta iz 2004. primljen je kao sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Od kolovoza 2013. župni je vikar u Međugorju.
   
  Fra Mladen Herceg (Crveni Grm, 1945.) Srednju školu pohađao je u Visokom i Dubrovniku. Filozofiju i teologiju studirao je u Visokom i  Sarajevu, a poslijediplomski studij u Rimu. Magistarska tema bila mu je „Ljubav kao temelj međuljudskih odnosa prema nauci II. vatikanskog sabora“. Za svećenika je zaređen 1968. u Varešu. Bio je duhovni pomoćnik na Humcu, u Mostaru, Drinovcima i Međugorju, duhovnik časnih sestara u Bijelom polju i Međugorju, odgojitelj sjemeništaraca na Poljudu, pomoćni odgojitelj bogoslova, samostanski vikar i duhovnik bogoslova u Zagrebu. Voditelj je kontemplativnih duhovnih vježbi. Od kolovoza 2013. župni je vikar u Međugorju.
   
  Fra Dragan Ružić (Sarajevo, 1962.) Srednju školu pohađao je u Visokom. Filozofiju i teologiju studirao je u Sarajevu i Bologni, a poslijediplomski studij u Rimu. Magistrirao je 1997. na Salesianumu s temom o utjecaju televizijskih reklama na maloljetnike. Za svećenika je zaređen 1989. u Bologni. Bio je duhovni pomoćnik u Mostaru i Tomislavgradu te tajnik Hercegovačke franjevačke provincije. U Generalnoj kuriji u Rimu djelovao je od veljače 1999. do premještaja u Međugorje.
 

 

 

Fra Slavko Soldo (Međugorje, 1946.) Srednju školu polazio je u Dubrovniku. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu, a nastavio u Trentu i završio u Rimu. Za svećenika je bio zaređen 1972. u Königsteinu. Odlazi u Kustodiju Hercegovačke franjevačke provincije u SAD 1973. u samostan sv. Ante u Chicagu. Domalo odlazi u Washington DC gdje uči engleski jezik na Georgetown University. Službe u Kustodiji: Duhovni  pomoćnik u župi sv. Augustin u West Allisu od 1974. do 1975.; duhovni pomoćnik u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku od 1975. do 1977.; duhovni pomoćnik u župi Sv. Jeronima u Chicagu od 1977. do 1979.; župnik u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku od 1979. do 1986. ; župnik u župi sv. Augustina u West Allisu od 1986. do 1988.; župnik u župi Sv. Marije u Steeltonu od 1988. do 1989. ; župnik u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku od 1989. do 1994. ; za kustosa Franjevačke kustodije sa sjedištem u Chicagu, izabran 1994. i ostao u službi do 29. lipnja 2001.; provincijal Hercegovačke franjevačke provincije sa sjedištem u Mostaru od 29. lipnja 2001. do travnja 2007.; meštar novaka  u samostanu sv. Ante na Humcu od 18. rujna 2007. do 15. srpnja 2016.; u West Allisu je 1987. utemeljio i vodio »Hrvatski vjerski radio program«. »Fond za pomoć stradalnicima Domovinskog rata« osnovao je u New Yorku 1991. Fond je djelovao za sve vrijeme Domovinskog rata. Urednik je: »Kustodijski vjesnik« 1994. - 2001. Od kolovoza 2016. župni je vikar u Međugorju.

 

 

 

 

 

Fra Zvonimir Pavičić (Mostar, 1989.). Osnovnu i srednju školu završio je na Širokom Brijegu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Za đakona je zaređen u Zagrebu 26. veljače 2017. godine, a za svećenika u Mostaru 25. lipnja 2017. godine. Kao đakon dolazi na službu u Međugorje, a od svećeničkog ređenja u istoj župi vrši službu župnoga vikara.

 

 

 

 

 

Fra Renato Galić (Imotski, 1992). Osnovnu i srednju školu završio je na Širokom Brijegu. Filozofsko-teološki studij započeo je na KBF-u u Zagrebu, a nastavio na Papinskom sveučilištu Antonianumu, gdje je diplomirao 2019. Za đakona je zaređen 29. studenoga 2019. u Širokom Brijeg, a za svećenika u Mostaru 30. lipnja 2020. Đakonsku godinu djeluje u Međugorju gdje i ostaje nakon svećeničkog ređenje, vršeći službu župnoga vikara.

 

 

 

 

 

Fra Antonio Primorac (Stuttgart, 1993.) Osnovnu školu pohađao na Humcu, a srednju školu u Ljubuškom. Franjevački habit obukao 13.7.2014. u Mostaru. Teološki studij započeo u Zagrebu, a završio u Rimu. Za đakona je zaređen 21.11.2020. u katedrali u Mostar, a za svećenika 29.6.2021. također u Mostaru, nakon čega ostaje djelovati u župi.

Đakon:

   

Fra Ivan Hrkać (Posušje, 1996.). Osnovnu školu završio na Širokom Brijegu, a srednju školu u Visokom. Franjevački habit obukao 12.7. 2015. u Mostaru. Diplomirao 2021. godine na FTIDI u Zagrebu. Za đakona je zaređen 30.10.2021. u katedrali u Mostaru.

 


Brat laik:

Fra Josip Marija Katalinić (Pepelana kod Virovitice, 1952.) U novicijat franjevačkoga reda stupio je 1989. na Humcu, gdje je 17. rujna 1994. položio vječne zavjete. Službovao je u franjevačkim samostanima u Mostaru i na Širokom Brijegu. Od srpnja 2002. na službi je bratstva u Međugorju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Školske sestre franjevke:

   

U župi djeluju i Školske sestre franjevke: s. Blanka Vukadin, s. Mila Mikulić, s. Robertina Barbarić, s. Anđela Radić, s. Nera Glavaš, s. Irena Azinović  i s. Vesna Glavota. Brinu se za sakristiju i za pjevanje te obavljaju domaćinske poslove.