VIII Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich - „Dialog w rodzinie”

data: 21.02.2007.

VIII Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 31 pażdziernika do 3 listopada 2007 r. Tematem rekolekcji jest: „Dialog w rodzinie”. (“Drogie dzieci! Proszę was, byście zaczęli zmieniać swoje życie w rodzinie. Niech rodzina będzie harmonijnym kwiatem, który pragnę dać Jezusowi.» - Z orędzi Matki Bożej 1 V 1986. r) (Program)

Rekolekcje odbędą się w Sali Spotkań (żółty budynek za kościołem). Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 40 euro od jednej pary małżeńskiej. Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr lub faxem: 00 387 36 651 999. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej, a najpóźniej do końca września. Uczestników rekolekcji prosimy o zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we własnym zakresie.

Wykładowcą na seminarium jest dr Jozefina Škarica, urodzona w 1948 r., mężatka, matka czworga dzieci, doktor medycyny. Po ukończeniu studiów medycznych pracuje w Centrum Medycznym w Šibeniku, w Chorwacji. W 1985 r. uzyskuje specjalizację z zakresu medycyny szkolnej. W 1993 r. zostaje mianowana prowadzącą Poradnię dla Młodych, Małżeństw i Rodzin, założoną przez śp. biskupa Šibenika mgra Srećka Badurina. W 2004 r., po ukończeniu dwuletniego kursu w Zagrzebiu, otrzymuje dyplom doradcy rodzinnego. Przez ostatnich dziesięć lat uczestniczy w kursach przedmałżeńskich, a także prowadzi liczne wykłady i seminaria w Chorwacji i za granicą na temat małżeństwa, rodziny i wychowania.