Słowa wsparcia wystosowane przez proboszcza Medziugorja o. Marinko Šakota 19.03.2020

data: 19.03.2020.