Mons. Tomo Vukšić: Jezus mówi nam dziś wieczorem: ‘Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!’

data: 05.08.2020.

Trzeci dzień Festiwalu Młodzieży w Medziugorju rozpoczął się świadectwem p. Johannes Rothärmela, a następnie katechezę do młodzieży wygłosił arcybiskup Henryk Hoser ,wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parfii w Medjugorje.

Centralnej wieczornej Mszy św.  przewodniczył  Tomo Vukšić , arcybiskup  koadiutor Sarajewa i Apostolski Administratora Ordynariatu Wojskowego w BiH a na Msyz św,obecny był abp Henryk Hoser , wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym dla parafii w  Medziugorje; Abp Luigi Pezzuto , nuncjusz apostolski w BiH; ojciec Miljenko Šteko, Prowincjał Prowincji Franciszkańskiej w Hercegowinie i ojciec Marinko Šakota , proboszcz parafii Medziugorje…

Mons. Vuksic w swoim kazaniu odniósł się do fragmentu Ewangelii, w którym apostołowie przestraszeni silnym wiatrem i falami szczególnie zaakcentował  słowa Jezusa „Nie bójcie się” ktore skierował do  młodych ludzi.

''Ze względu na to że  cuda Jezusa są zawsze środkiem, przez które on okazuję troskę i miłość do ludzi w potrzebie i pomaga rozwiązać jakieś ich problemy , są one przede wszystkim jednym ze sposobów  jego nauczania i w służbie głoszenia Ewangelii. Jego cuda zawsze służą dobru. Tak też jest z Jezusowym przpadkiem chodzenia po wodzie, choć na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że objawienie boskości Jezusa jest jedynym celem tego cudu. W rzeczywistości i ten cud spowodowała potrzeba apostołów , aby ocalili swoje życie od wielkiej rozpaczy i pragnienie Jezusa, aby im pomóc. I dopiero z tego, że Jezus w tak cudowny sposób uwolnił apostołów od niebezpieczeństwa, zrodziło się ich wyznanie: „ Prawdziwie jesteś Synem Bożym !” (Mt14,33) ”- powiedział arcybiskup Vukšić, mówiąc, że ''Życie ludzkie i wiara człowieka w Boga , w sensie przenośnym, są podobne do przeprawy apostołów na drugą stronę jeziora i do przeżycia, jakiego wtedy doświadczyli''.

''To jest dlatego że, gdy przeprwiamy się na drugą stronę życia i chcemy podążać tym podstawowym kierunkiem, nierzadko zdarza się, że noce grożące utratą właściwego kierunku , fale, które nagle uderzają , ani obawy które zniechęcają ,ani obawy, które wzywają do  rezygnacji lub mała wiarna która szuka cudów, ani mgła wątpliwości, które które zmniejszają horyzont i zaciemniają wiarę i umysł,  ani przeciwne wiatry, które spowalniają postęp. Wiemy też, że Jezus takich nas kocha. Przecież nasz Zbawiciel przyszedł by być pośród ludzi tylko z tego że są takimi . I wiemy też, że dla nas, którzy jesteśmy Jego uczniami naszych dni, on mówi dzisiaj: ''Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”(Mt 14,27).

Podziękuj mu za to! Módlmy się , aby Bóg do każdego z nas miał stale wyciągniętą pomocną rękę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”, zakończył swoje kazanie monsinior. Tomo Vukšić , arcybiskup  koadiutor Sarajewa i administrator apostolski Ordynariatu Wojskowego w BiH, po Mszy św . Odbyła modlitwę przed krzyżem i medytację przy świecach .