Kongres online: Medjugorje – wzór nowej ewangelizacji dla świata

data: 07.01.2021.

Z okazji 40. rocznicy Medjugorja 1981-2021, Niemieckie Centrum Medziugorje organizuje kongres online „Medjugorje – wzórnowej ewangelizacji dla świata”, który odbędzie się 30 i 31 stycznia 2021 roku.

Program odbywa się w Niemczech i Medjugorju. Część codziennego programu, tj. świadectwa, wywiady, przemówienia i muzyka odbywa się w sanktuarium Marienfried w Niemczech, a wieczorny program modlitewny nadawany jest z kościoła parafialnego św. Jakuba w Medziugorju.

Centrum Informacyjne Mir Medjugorje będzie transmitować ten kongres na żywo za pośrednictwem wielojęzycznego programu.

 

PROGRAM:

Sobota, 30 stycznia 2021 r.

13:45 - WSTĘP – WPROWADZENIE FILMOWE   

14:00 ROZPOCZĘCIE, PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU

Jak doszło do tego kongresu?

Wprowadzenie do quizu

FILM: 40 lat Medziugorja - Królowa Pokoju

Przegląd historyczny od 1981 do 2020 roku

14:35 SŁOWA POWITALNE: Ks. bp dr Bertram Meier, diecezja Augsburg

14:50 WYKŁAD: JE Abp Henryk Hoser, wizytator apostolski w parafii Medziugorje

Temat: Medziugorje jako wzór nowej ewangelizacji dla świata

15:10 WYKŁAD: dr Maximilian Domej, Gebetsaktion Medjugorje Vienna - Maria Königin des Friedens

Temat: Moja droga do Medziugorja i działalność Gebetsaktion Wien

15:30 MUZYKA DUCHOWA: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart

15:45 ŚWIADECTWO: Milona von Habsburg, wieloletnia tłumaczka i współpracowniczka o. Slavka Barbaricia

Temat: Moja droga do Medziugorja

16:20 ŚWIADECTWO: Ks. Marco Leonhart

Temat: Od policjanta do księdza

16:40 ŚWIADECTWO: Robert Teisler, wydawca

Temat: Życie w Medziugorju

17:00 WIECZORNY PROGRAM MODLITEWNY NA ŻYWO Z MEDZIUGORJA

Radosne i bolesne tajemnice różańca świętego

18:00 Msza Święta na żywo z Medziugorja

19:00  Poświęcenie dewocjonaliów

Adoracja z muzyką (Melinda Dumitrescu i Roland Patzleiner)

20:00 WYKŁAD: O. Marinko Šakota OFM, proboszcz Medziugorja

Temat: W szkole Matki Bożej

20:35 WYKŁAD: Widzący Ivan Dragičević

Od 21:15 MUZYKA DUCHOWA: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart

 

Niedziela, 31 stycznia 2021 r.

11:25  WSTĘP – WPROWADZENIE FILMOWE

11:40 ROZPOCZĘCIE, PREZENTACJA PROGRAMU, WPROWADZENIE DO QUIZU

12:00 ANIOŁ PAŃSKI

12:05 WYKŁAD: Ks. bp dr Franjo Komarica, diecezja Banja Luka (BiH)

Temat: Banja Luka i rozwój etniczny po wojnie na Bałkanach

Medziugorje - wzór nowej ewangelizacji dla świata

12:25

12:30 ŚWIADECTWO: Milona von Habsburg

Temat: O. Slavko Barbarić i jego praca w Medziugorju

13:00 WYKŁAD: Ks. bp dr Bertram Meier, diecezja Augsburg

Temat: Co oznacza nowa ewangelizacja dla jednostki?

13:20 MUZYKA DUCHOWA: Jugend 2000 Band Augsburg

13:35 WYKŁAD: O. Miljenko Šteko OFM, prowincjał franciszkanów Franciszkańskiej Prowincji Hercegowina

Temat: Medjugorje - konfesjonał świata i model nowej ewangelizacji dla świata

14:00 WYKŁAD: ks. dr Richard Kocher, dyrektor RADIA HOREB

Temat: Pięć kamieni z Medziugorja - dlaczego właśnie tych pięć?

14:50 MUZYKA DUCHOWA: Jugend 2000 Band Augsburg

15:00 TOTUS TUUS - Owoc Medziugorja

15:20 ŚWIADECTWO: Ruch Młodzieży 2000 (Jugend 2000)

15:40 WYWIAD: Hubert Liebherr i Bernhard Thoma

Prezesi Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej Kirchen für den Osten e.V. (Kościoły dla Wschodu) - Owoc Medziugorja

16:20 ŚWIADECTWO: Johannes Dittrich, School Project of St. Philomena, Uganda

Temat: Od pilota do budowniczego szkół i kościołów

16:40 O. MARINKO ŠAKOTA OFM odpowiada na pytania widzów na żywo z Medziugorja

17:00 WIECZORNY PROGRAM MODLITEWNY NA ŻYWO Z MEDZIUGORJA

Radosne i bolesne tajemnice różańca świętego

18:00 Msza Święta na żywo z Medziugorja

19:00 Poświęcenie dewocjonaliów

Modlitwa o zdrowie duszy i ciała oraz chwalebne tajemnice różańca świętego

20:00 PODSUMOWANIE: Hubert Liebherr

Spojrzenie na nowe czasy przez pryzmat orędzi Matki Bożej

20:25 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Ks. bp dr Bertram Meier, diecezja Augsburg

20:30 KONIEC

Możliwe ewentualne zmiany programu