Dwunaste Międzynarodowe Rekolekcje dla Kapłanów

data: 16.11.2006.

Dwunaste Międzynarodowe Rekolekcje dla Kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach od 2 do 7 lipca 2007 r. Tematem rekolekcji będzie: „Z Maryją w oczekiwaniu na Ducha Świętego”.

Wykładowcą na seminarium będzie P. Raniero Cantalamessa, OFMCap. (Program, Zgłoszenia)