Czternaste Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących

data: 16.11.2006.

Czternaste Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne odbędzie się w Medziugorju w dniach od 4 do 8 marca 2007 r.

Tematem spotkania jest: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. (Łk 21, 19) (Program, Zgłoszenia)