COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ WIZJONERCE IVANCE

data: 25.06.2006.

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2006 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku. Objawienie trwało 7 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

 

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Módlcie się,  módlcie się,  módlcie się.

Matka Boża była radosna i mówiła Iwance o siódmej tajemnicy.