Życzenia wielkanocne arcybiskupa Aldo Cavalli, wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorie

data: 09.04.2023.

Drodzy Parafianie, drodzy Pielgrzymi,

Życzę wszystkiego, co dobre, Wam i sobie. W tym czasie wielkanocnym każdy powinien poświęcić trochę czasu, kilka godzin na głęboką medytację nad tym, czym jest Zmartwychwstanie. Co oznacza, że Chrystus umarł za nasze grzechy. W ten sposób zrozumiemy wartość Krzyża. I zrozumiemy, że Pan Jezus, który umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał, dzięki łasce Bożej, z woli Bożej, żyje! I to jest przejście - Pascha - przejście Syna Bożego pośród nas. W jedności z Nim, w modlitwie i rozważaniu, musimy dokonać tej samej przemiany. Z Nim wejść w śmierć grzechu i zmartwychwstać, by wejść w nowe życie nawrócenia i łaski.

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

abp Aldo Cavalli
wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorie