Życzenia Bożonarodzeniowe abpa Aldo Cavalli, wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorie

data: 24.12.2023.

Dzięki Bogu, w tym roku ponownie obchodzimy wydarzenie Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia, które pozwala nam żyć, doświadczać i rozważać Boga, który stał się jednym z nas. Słowo stało się ciałem, co oznacza: Bóg stał się jednym z nas. Wielu chrześcijan na przestrzeni wieków zadawało sobie pytanie: dlaczego Bóg stał się jednym z nas, dlaczego Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, dlaczego Bóg stał się prawdziwym człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, dlaczego? Odpowiedzi na to głębokie pytanie powinniśmy szukać w tym, co mówi nam sam Bóg. W odpowiedzi na to pytanie podaje nam dwa głębokie powody. Dlaczego Bóg stał się jednym z nas? A Bóg nam mówi: z miłości, z miłości, z miłości. Bóg –jak mówi Objawienie – umiłował nas, mężczyzn i kobiety tego świata, tak bardzo, że zapragnął przyjść do nas, stać się jednym z nas i oznajmić, kim jestem Ja, Bóg, Ja jestem miłością. Objawienie wskazuje nam inną, głęboką odpowiedź i mówi: spójrzcie, jak wiele macie dobrych rzeczy i tyle ograniczeń na tym świecie, czynicie tak wiele dobrych rzeczy i tak wiele grzechów. Czy wiecie co uczynię? Poślę swego Syna, aby wziął na siebie wszystkie wasze grzechy, wszystkie, wszystkie grzechy świata, wszystkie, wszystkie. I niech pójdzie na krzyż i odda wszystko na krzyżu z miłości do was. A oddanie całego siebie jest kresem Jego ziemskiego życia. A kiedy umarł, sprawił, że wszystkie wasze grzechy umarły w Nim. Usprawiedliwił was. Bóg stał się jednym z nas, aby nas usprawiedliwić, uczynić usprawiedliwionymi przed Nim, usprawiedliwionymi w Jego Synu. To bardzo głębokie pytanie, które zadawało wielu chrześcijan. Dlaczego Słowo stało się ciałem? A to oznacza: dlaczego Bóg stał się jednym z nas? Stał się jednym z nas, bo nas kocha, kocha nas, kocha nas miłością wieczną. Stał się jednym z nas, aby wziąć moje grzechy, wasze grzechy, grzechy świata i zniszczyć je, abyśmy mogli ponownie żyć usprawiedliwieni, sprawiedliwi przed Nim.

Radosnych Świąt wszystkim, Radosnych Świąt wszystkim. I niech Bóg, który jest miłością, nadal głęboko nas kocha i usprawiedliwia.

Radosnych Świąt!

Mons. Aldo Cavalli