Uskrsna poruka apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskupa Alde Cavallija

datum: 30.03.2024.

U Evanđelju imamo karakterističan odlomak zapisan kada je Isus umro na križu i pokopan. To je ulomak o  učenicima iz Emausa. Isus je umro, pokopan i apostoli, učenici su mislili: gotovo je! Evo učenika iz Emausa, koji su, vraćajući se kući i odlazeći iz Jeruzalema, govorili: Isus je bio veliki Božji čovjek, dobro je naviještao kraljevstvo Božje, sve nas je ljubio, ljubio je ljude, pomagao je bolesnima, tješio je sve, ozdravljao je ... Mislili smo da je on Mesija. Ali on je mrtav, pokopan je, gotovo je! I Petar je imao istu misao kada je rekao ostalim apostolima: idemo ribariti. Ribariti kao prije, prije susreta s Isusom. Jer Isus je mrtav, pokopan je, gotovo je!

Dva su događaja potpuno promijenila život apostola i Crkve: Isusovo uskrsnuće, Isus je živ. Bio je to uskrsni poklik: Isus je živ, On je živ. I dolazak Duha Svetoga. Ta su dva događaja zajedno stvorila Crkvu. Ta su dva događaja zajedno dala život, životnost, kreativnost, snagu cijeloj Crkvi, apostolima. Živ je, živ je zauvijek. U Evanđelju po Ivanu, On, živi Isus, ukazuje se apostolima, govori im ​​duboke riječi, specifične i za ovo sveto mjesto Međugorje: mir vama! Isus živ, živ zauvijek, Bog, daje mir. Ujedno je dahnuo u apostole i rekao im: primite, primite Duha Svetoga. U Duhu Svetome i živome Isusu, apostoli su ponovno vidjeli Isusov život s njima, ponovno su vidjeli Isusa u cijeloj povijesti Staroga saveza i Staroga zavjeta, vidjeli su Isusov križ i  Ivanovo evanđelje kao slavu Božju. Slava Božja znači Njegovu živu i istinsku nazočnost. Shvatili su vrijednost križa na koji je Isus prikovao sve naše grijehe i umirući učinio da oni umru. U Duhu Svetome su shvatili vrijednost Euharistije, Posljednje večere. Shvatili su istinsku, živu, stvarnu prisutnost Gospodina u Njegovoj Riječi i u Euharistiji. Ponovno su proživjeli. U Djelima apostolskim imamo još jedan veliki prikaz dolaska Duha Svetoga. Shvatili su da je Crkva rođena u Duhu Svetome. A s njima je bila Marija, Isusova Majka, i odande su krenuli naviještati Evanđelje cijelome svijetu. Oni, jadni, nepismeni, bez ikakve vrijednosti, sa živim Isusom, Uskrslim, i u Duhu Svetome, otišli su u cijeli svijet. I u dvadeset, trideset godina, život živoga Gospodina, život Duha Svetoga bio je raširen u mnogim dijelovima svijeta.

Evo Uskrsa Gospodnjeg, evo Uskrsa apostola, evo Uskrsa Crkve, evo našeg Uskrsa, evo moga Uskrsa. On, Gospodin je živ! A u Duhu Svetom i ja sam živ u Njemu i On u meni. On, Gospodin Isus je živ i dajući mi Duha Svetoga, učinio je moj život snažnim, kreativnim, punim  volje, i punim radosti i mira. Tako neka bude tebi koji me slušaš! Isus je živ! U Duhu Svetome, u Njemu možeš voditi život pun životnosti, kreativnosti i velikoga dobra za cijeli svijet. U Duhu Svetome ti kažem: sretan Uskrs, sretan Uskrs u Gospodinu Isusu, živome!