Sveta misa na blagdan sv. Faustine Kowalske u Šurmancima

datum: 03.10.2018.

U petak, 5. listopada na blagdan sv. Faustine Kowalske u crkvi u Šurmancima slavit  će se sv. misa u 8 sati.

Filijalna crkva u Šurmancima, jednom od sela u župi Međugorje, u dolini rijeke Neretve, blagoslovljena na blagdan Božjeg Milosrđa 7. travnja 2002., posvećena je Milosrdnom Isusu.

Izgradnju ove crkve molitvama i materijalno pomogla je jedna molitvena skupina iz Trenta (Italija) koja je međugorskoj župi darovala i monumentalnu sliku Milosrdnog Isusa bremenitu značenjem: čudo iscjeljenja koje se dogodilo posredstvom te slike bilo je jedan od dokaza pri beatifikaciji sestre Faustine Kowalske i priznanju pobožnosti prema Milosrdnom Isusu, te proglašenju blagdana Milosrđa u prvu nedjelju poslije Uskrsa. Ova se slika nalazi iznad oltara u crkvici u Šurmancima koja je i posvećena Milosrdnom Isusu. Otkad je izgrađena crkvica Milosrdnog Isusa u Šurmancima, u nju hodočaste brojni vjernici. Odlaze organizirano u skupinama da bi pred ikonom Milosrdnog Isusa molili krunicu u čast Božanskog Milosrđa i preporučili se Milosrdnom Isusu.