Mons. Ján Babjak, DI, prešovski nadbiskup i metropolit iz Slovačke na seminaru za svećenike

datum: 16.07.2015.

Mons. Babjak kaže da su ga na dolazak u Međugorje nagovorili njegovi studenti, studenti teologije na prešovskom grkokatoličkom fakultetu na kojemu predaje: „Dosta ih je bilo na Mladifestu pa su me nagovarali da i ja dođem, ali kako u tom terminu već imam neka zaduženja, izabrao sam ovaj seminar. Pozvao sam sedamnaest svećenika, dvojicu bogoslova i još četvero mladih, ukupno nas 24 grkokatolika iz Slovačke. Jako sam radostan jer sam ponovio, otkrio i upoznao mnogo novih stvari o duhovnosti, svećeništvu, Božjoj volji… Pater Ivan Mandurić je sve to tako dobro prenio da sam ga pozvao da nam održi duhovne vježbe u Prešovu. Dobili smo puno materijala za meditiranje i razmišljanje koje sada kod kuće trebamo sami u svome srcu razrađivati… Druga stvar koju osjećam je intenzivna duhovna atmosfera koja se poput mozaika gradila od više duhovnih sadržaja koje smo imali priliku ovdje živjeti: klanjanje, molitva na Podbrdu i Križevcu, predavanja, svjedočanstva Zajednice Cenacolo…“