Međugorje se pripravlja za 37. obljetnicu Gospinih ukazanja

datum: 21.06.2018.

Pri kraju je devetnica Kraljici Mira, odnosno priprava za 37. obljetnicu Gospinih ukazanja u Međugorju, kao zahvala Nebeskom Ocu na Marijinoj prisutnosti. Na Brdu ukazanja kroz ove dane se molila krunica u 16 sati. Večernji molitveni program je, kao i redovito, na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova. Svake večeri nakon svete mise vidioci predmole Gospin Veliča. Mnogi svećenici ispovijedaju već od ranoga jutra, a u prijepodnevnim satima se slave sv. mise na jezicima hodočasničkih skupina.

Ured informacija u Međugorju u tjednu pred obljetnicu bilježi hodočasničke skupine iz Njemačke, Austrije, Engleske, Irske, SAD-a, Kanade, Italije, Francuske, Poljske, Slovačke,Ukrajine, Španjolske, Koreje, Kine, Škotske, Vijetnama, Latinske Amerike, Litve, Češke, Latvije, Rusije, Portugala, Švicarske i Belgije., te dakako Hrvatske i Bosne i Hercegovine.