MEĐUGORJE – MIR

datum: 25.01.2006.

Vjersko – humanitarna udruga

 

“Draga djeco!

"... molite za darove Duha Svetoga, da u duhu ljubavi budete svakim danom i u svakoj situaciji bliže bratu čovjeku i da u mudrosti i ljubavi nadvladate svaku poteškoću. Ja sam s vama i zagovaram svakog od vas pred Isusom." (Poruka, 25. svibnja 2000. )

 

Vjersko – humanitarna udruga “Međugorje – Mir” osnovana je 1992. godine kao nastavak aktivnosti Caritasa Župnog ureda Međugorje. Na samom početku rata, radi lakšeg komuniciranja sa svijetom pojavila se potreba otvaranja ureda župnog Caritasa Međugorje u Splitu. Nakon nekoliko mjeseci uspješnog rada kao karitativne međugorske organizacije uvidjelo se da bi, zbog lakše i uspješnije suradnje sa carinskim i drugim nadležnim organima bilo uputnije osnovati ured registriran u Republici Hrvatskoj. Tako je osnovana udruga Međugorje - Mir, čiji je ravnatelj i duhovni voditelj  bio pok. fra Leonard Oreč.

Udruga je registrirana u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske i u Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Trajna orijentacija udruge je bila i ostala pružanje pomoći svima kojima je pomoć potrebita.

Smrću predsjednika udruge, fra Leonarda Oreča u siječnju 2002., ravnanje udrugom preuzima fra Ivan Landeka. Nakon desetljeća plodnog karitativnog rada i koordiniranja humanitarne pomoći iz Splita, rad ureda se vratio u svoju bazu u Međugorje i pod izravnom je ingerencijom franjevaca u župnom uredu.

Udruga ima ured i skladište u krugu Majčinog sela u Bijakovićima.

 

Djelatnosti udruge:

1.      1. Prikupljanje i razdioba humanitarne pomoći (posredovanje u nabavci i raspodjeli hrane, odjeće, obuće, higijenskih potrepština, opreme za domaćinstvo, građevinskog materijala i drugog između darovatelja i onih kojima je  pomoć potrebna)

2.      2. Skrb za stare, bolesne i hendikepirane (pomoć u nabavi pelena za odrasle, lijekova, medicinske opreme i pri odlasku na liječenje).

3.      3. Skrb za djecu i mladež (pomoć obiteljima s puno djece i siromašnim studentima)

4.      4. Pomoć crkvenim i vjerskim zajednicama

5.      5. Pomoć katoličkim misijama u svijetu kao i projektima pomoći siromašnim zemljama i područjima u svijetu zahvaćenim prirodnim katastrofama i ratovima.

6.      6. Ostali oblici karitativnog djelovanja, kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva udruge

 

Kontakt:

 

MEĐUGORJE – MIR

Majčino selo - Bijakovići

88266 MEĐUGORJE

Bosna i Hercegovina

Tel. 00387 36 651 704

Fax. 00387 36 650 670

e-mail: medjugorje.caritas@tel.net.ba

Žiro račun:

UniCredit ZAGREBAČKA BANKA  BH d.d.

Devizni:  48-06-12877-1

SWIFT: ZABA BA 22

U konvertibilnim markama: 22-12-00240-9  3381202200240924

 

MEĐUGORJE – MIR

Poljudsko šetalište 4

21000 SPLIT

CROATIA

Žiro račun:

kod OTP BANKA d.d. ZADAR

Devizni:  7031-0290513

SWIFT: DBZD HR2X

Kunski:  34400-678-43400 kod ZAP SPLIT