IT konferencija u Međugorju od 7.- 10. ožujka 2024.

datum: 01.02.2024.

Potaknuti Papinim riječima: „Potrebno je da se poslanje Crkve prilagodi vremenu i da koristi suvremena sredstva koja nam tehnika stavlja na raspolaganje“,  pozivamo na IT konferenciju tehnološke profesionalce koji žele svoje vještine, sposobnosti i stručnost primijeniti u projektima povezanim s prožimanjem tehnološkog svijeta i duhovnosti te širenju evangelizacije.

IT konferencija će se održati u Međugorju od 7.- 10. ožujka 2024. u dvorani Ivana Pavla II., a program konferencije možete pronaći OVDJE.

Cijena kotizacije je 99,90 €. U cijenu su uključeni svi troškovi organizacije i rada, te tri zajedničke večere za vrijeme trajanja konferencije. Prilikom registracije svaki će sudionik dobiti akreditaciju koja će mu omogućiti sudjelovanje u radu. Za smještaj u Međugorju treba se pobrinuti osobno.  

Prijave i uplatu za IT konferenciju možete izvršiti  OVDJE, te ćemo tek po izvršenoj uplati smatrati da ste prijavljeni.  Nakon prijave na mail ćete dobiti QR kod kojim ćete izvršiti registraciju po dolasku.

Cjelokupni program konferencije odvijat će se na engleskom jeziku.

Nadamo se kako ćemo ovom IT konferencijom pridonijeti Papinom pozivu da se služimo novim tehnologijama, ali da ne postanemo njezine sluge. Kako kaže papa Franjo: „Moramo izbjegavati da postanemo taoci mreže i umjesto toga loviti ribe, to jest privlačiti duše Gospodinu“.