Fra Petar Vlašić, novi međugorski župnik, svečano uveden u službu

datum: 24.09.2007.

U nedjelju 23. rujna 2007. za vrijeme pučke Mise u 11h novi međugorski župnik fra Petar Vlašić svečano je uveden u svoju novu pastoralnu službu.

Prema liturgijskom obredu, Mons. Ratko Perić, mjesni biskup, novom je župniku predao ključ od crkve i od svetohraništa, a župnik je pred narodom ispovjedio svoju vjeru, i rukom položenom na Evanđelje obećao da će naviještati Radosnu Vijest i vjerno služiti svojim župljanima, te se obvezao na vjernost Katoličkoj crkvi i svojem biskupu.

Mons. Ratko Perić poticajnim je riječima naglasio kako visoko cijeni novog župnika kojem je povjerio brigu nad ovim dijelom svoje biskupije.

Tijekom sv. Mise fra Petar Vlašić zahvalio se trojici fratara koji napuštaju službu u Međugorju: fra Ivanu Sesaru koji je izabran za provincijala u Mostaru, fra Boži Miliću koji je postao tajnik Provincije, te fra Ljubi Kurtoviću koji je preuzeo službu meštra bogoslova u Zagrebu. Dobrodošlicu je izrazio i dvojici novih svećenika na službi u župi: Fra Miljenku Šteki i fra Danku Perutini, te đakonu fra Vjekoslavu Milićeviću.

Župnik je biskupu srdačno zahvalio što je osobno došao da bi ga uveo u novu službu.