Duhovni pokret Kraljice Mira u svijetu – adresar i koordinacija

datum: 11.03.2005.

Na 12. Međunarodnom susretu za voditelje međugorskih centara mira i molitvenih, hodočasničkih i humanitarnih skupina (od 6. do 10. ožujka 2005.) predstavili smo prvi pokušaj uspostavljanja adresara koji svjedoči o univerzalnosti duhovnog pokreta potaknutog Gospinim ukazanjima u Međugorju. Zahvaljujući odgovorima na anketu i podatcima koji su objavljeni na raznim međugorskim Internet stranicama, u adresaru se zasada nalaze 544 adrese organizatora hodočašća, centara mira i molitvenih skupina sa svih kontinenata. Ovo je tek početak, pa molimo za vašu pomoć pri upotpunjavanju adresara. Adresar zasada nije namijenjen javnom objavljivanju jer još na njemu radimo, ali se nadamo da ćemo ga u skoroj budućnosti moći objaviti. Njegova je nakana pomoći vjernicima u njihovoj želji da se uključe u ovaj molitveni pokret.

Na 12. Međunarodnom susretu za voditelje i vodiče istaknuta je i potreba Svetišta i hodočasnika za uspostavljanjem koordinacijskih tijela na nacionalnim razinama, čija bi uloga bila olakšavanje suradnje na nacionalnoj razini, komunikacije s lokalnom Crkvom, kao i komunikacije sa Svetištem u Međugorju. U nekim zemljama ta tijela već postoje i rade: za Njemačku, to je «Deutschsprachiges Informationszentrum für Medjugorje», Hubert Liebherr - www.medjugorje-info.de, za Poljsku to je «Wspolnota Krolowej Pokoju przy kosciole ojcov Pijarow», o. Stanislaw Kania, Krakow, za Austriju to je «Gebetsaktion» - http://www.gebetsaktion.at, za Irsku to je «National Medjugorje Council of Ireland», Paul Wallace… Molimo Vas da s njima surađujete u službi širenja Gospine poruke. Nadamo se da će se tijekom slijedećih godina i u drugim zemljama razviti takva tijela u službi suradnje i evangelizacije na nacionalnim razinama.

Molimo sve međugorske vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina: ispunite anketu i pošaljite nam u Svetište Kraljice Mira u Međugorje e-mailom na adresu medj.lidija@medjugorje.hr ili faksom na broj +387 36 651 444. (Anketa: HRVATSKI / ENGLISH / FRANCAIS / DEUTSCH / ITALIANO / POLSKI / ESPAÑOL / ČESKY / SLOVENSKY-SK / MAGYAR / NEDERLANDS-VLAAMS / ROMANA / RUSSIAN / PORTUGUêS) Ako ne možete otvoriti Acrobat Readrer fajl, molimo da se javite na adresu medj.lidija@medjugorje.hr.

(Vidi i: Anketa: Duhovni pokret Kraljice Mira u svijetu kao i Pismo molitvenim skupinama)