Duhovna obnova za Hercegovačku franjevačku Provinciju

datum: 21.05.2009.

Duhovna obnova za Hercegovačku franjevačku Provinciju na temu „Od križa do mistike“ (Franjina duhovnost) održana je 20. svibnja u Majčinu selu u Bijakovićima prigodom 800. obljetnice Franjevačkog pokreta. Predavač i predvoditelj duhovne obnove bio je fra Bernardin Škunca iz Hvara. Na obnovi su sudjelovale i časne sestre franjevke. Sudionici su istaknuli kako je duhovna obnova posebna i naglašava zajedništvo.
Program je započeo u 9.30 h. Potom je održano prigodno predavanje te predstavljena knjiga „Mirotvorac u Bolonji“ fra Bernardina Škunce. Knjigu su predstavili fra Miljenko Šteko, fra Ante Marić i sam autor. Knjiga ima 531 stranicu, a počiva na povijesnom događaju iz života sv. Franje - njegovu pohodu u Bolognu 15. kolovoza 1222. godine.
Susret je završio misnim slavljem.