Dani kruha

datum: 14.10.2005.

Dani kruha, manifestacija koju učenici i djelatnici Osnovne škole Bijakovići već nekoliko godina organiziraju u prostorijama škole, ove se godine održala pred župnom crkvom svetog Jakova. Smisao ovog događanja je zahvaliti za «kruh naš svagdašnji» i za život koji nam dolazi od Boga, te naučiti kako najbolje koristiti kruh i sve Božje darove. U manifestaciji su sudjelovali svi učenici Osnovne škole, svi djelatnici i vjeroučitelji. Za ovaj susret učenici su donijeli plodove zemlje kao i kruh, pecivo i razne kolače koje su pripremili kod kuće. Svi prihodi od prodaje i sve donacije koristit će se za izgradnju školske gimnastičke dvorane koju ova osnovna škola još uvijek nema.