Bernd Posselt, poslanik u Europskom parlamentu, govorio na Festivalu mladih u Međugorju

datum: 03.08.2007.
U petak 3. kolovoza na Festivalu mladih u Međugorju govorio je Bernd Posselt iz Bavarske, član Kršćansko-socijalne unije (CSU) i poslanik u Europskom parlamentu. Objašnjavao je što je to Europa i kako se uključiti u izgradnju Europe kakvu želimo. Mlade je pozvao da se angažiraju na području političkog života, jer će Europa biti kršćanska u onoj mjeri u kojoj njezini stanovnici budu kršćani.