27. Međunarodna duhovna obnova za organizatore hodočašća, voditelje centara mira i međugorskih molitvenih i karitativnih skupina

datum: 15.02.2021.

Zbog situacije s pandemijom, duhovnu obnovu smo odgodili i novi termin je od  7. – 11. rjuna 2021.

Iako je Međunarodna duhovna obnova odgođena, organizatori će vam se obratiti putem livestreaminga 14. ožujka 2021. na kraju večernjeg molitvenog programa (simultani prijevod). Detaljne informacije objaviti ćemo uskoro.