23. MEĐUNARODNA DUHOVNA OBNOVA ZA SVEĆENIKE

datum: 30.06.2018.

23.  duhovna obnova  za svećenike održat će se u Međugorju

od 2. do 7.  srpnja 2018.

Tema:

Živjeti od Božje riječi

„Tada im otvori pamet da razumiju Pisma“ (Lk 24, 45)

 „U Gospinoj školi“

 

PROGRAM

 

2. srpnja 2018., ponedjeljak

16. 00 – 18. 00  Prijave sudionika (Dvorana Ivana Pavla II.)

18.00   POČETAK DUHOVNE OBNOVE

Molitva krunice, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice

 

3. srpnja 2018.,  utorak

9.00     Klanjanje pred Presvetim

9. 30    Predavanje, molitva

12.00   Stanka (Klanjanje u tišini)

15.30   Predavanje, molitva

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna         otajstva krunice)

22.00   Klanjanje Isusu u Presvetom   Oltarskom Sakramentu

 

4. srpnja 2018.,  srijeda

9.00     Klanjanje pred Presvetim

9.30     Predavanje, molitva 

12.00   Stanka (Klanjanje u tišini) 

15.30   Predavanje, molitva 

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

 

 

5. srpnja 2018., četvrtak

6.00     Krunica na Brdu ukazanja

10. 00 Predavanje, molitva

12.00   Stanka (Klanjanje u tišini)  

15.30   Predavanje, molitva

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa i             klanjanje)

 

6. srpnja 2018.,  petak

6.00    Put križa na Križevcu, ispovijed

15.30  Predavanje, molitva

18.00 Večernji program (krunica, sv. misa,    čašćenje križa Gospodinova)

 

7. srpnja 2018.,  subota

08.30   Odlazak na grob fra Slavka Barbarića,           molitva

09.00   Iskustva, svjedočanstva

ZAVRŠETAK SUSRETA SV. MISOM U 11 SATI.

 

 

 

 

Koordinator je fra Marinko Škota.

 

 

 

            Predavač na duhovnoj obnovi je  fra Ante Vučković, ofm

           

            Fra Ante Vučković je rođen  1958. u Sinju u brojnoj obitelji. Član je franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Sjemenište i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a teologiju u Makarskoj i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1983. Nakon službe kapelana u Metkoviću i Münchenu studirao je filozofiju u Münchenu i Rimu gdje je i doktorirao na dimenziji slušanja kod Martina Heideggera. Predavao je filozofiju u Rimu, na Papinskom sveučilištu Antonianum i na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj. Profesor je filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predaje i na Filozofskom odsjeku istoga sveučilišta. Voditelj je duhovnih vježbi, seminara i duhovnih obnova. Duhovni je pratitelj i savjetnik. Objavio je nekoliko knjiga. Objavljuje u stručnim i populističkim časopisima.

 

Svoje prijave možete izvršiti putem e-maila seminar.marija@medjugorje.hr, ili putem tel/faxa na broj 00387 36 651 999 ( Marija Dugandžić).

Župljani župe Međugorje osiguravaju besplatan smještaj svim svećenicima tijekom duhovne obnove kao i svih godina do sada. Molimo sve svećenike koji sami osiguraju smještaj kod svojih prijatelja u Međugorju da nam  na svojoj prijavi naznače ime i prezime i broj telefona obitelji kod koje su dogovorili smještaj. Svećenici  koji nemaju izravna poznanstva i mogućnost izravno dogovoriti smještaj s obiteljima neka to naznače na prijavi i mi ćemo ga osigurati.

Troškovi duhovne obnove  pokrivaju se s pet misnih intencija.

Sa sobom je potrebno ponijeti: celebret od svoga poglavara, albu, štolu i  Bibliju.

Mnogi svećenici nemaju pristupa Internetu i možda nisu upoznati s postojanjem ovakvog međunarodnog susreta u Međugorju. Zato ljubazno molimo sve organizatore hodočašća, molitvene skupine i centre mira da ovu informaciju objave u svim sredstvima priopćavanja koja im stoje  na raspolaganju da bi što više svećenika moglo  sudjelovati. Molimo vas da, u onoj mjeri u kojoj vam je to moguće, materijalno pomognete svećenicima koji žele doći, a nemaju potrebna sredstva za putovanje. Unaprijed vam se na tomu zahvaljujemo zazivajući na vaš rad Božji blagoslov i blagoslov Kraljice Mira.

 

Zbog organizacije duhovne obnove, i vaše sigurnosti, molimo vas da se smatrate registrirani  tek nakon što dobijete potvrdan odgovor. Ako odgovor niste dobili, to znači da nismo dobili vašu prijavu i da niste registrirani, jer ste vaš e - mail  uputili na krivu adresu ili imate virus pa se pošta automatski blokira. Stoga se možete smatrati registrirani tek nakon što ste primili potvrdan odgovor.