17. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA SVEĆENIKE

datum: 04.07.2012.

17.  međunarodni  seminar za svećenike održat će se u Međugorju od 9. do 14. srpnja 2012.
Tema seminara je: "SVEĆENIK -ČOVJEK VJERE"


PROGRAM SEMINARA

9. srpnja 2012., ponedjeljak
14. 00 - 18. 00  Prijave sudionika (Nova dvorana)
18.00     POČETAK SEMINARA
Molitva krunice, sv. Misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice

10.srpnja 2012.,  utorak
8.30      Laudes na latinskom i klanjanje pred Presvetim
9, 00    Predavanje, molitva
12, 00    Stanka (Klanjanje u tišini)
15,30   Predavanje, molitva

18.00      Večernji program (krunica, sv. Misa, molitva za
ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

11. srpnja 2012.,  srijeda
8.30     Laudes na latinskom i klanjanje pred Presvetim
9, 00    Predavanje, molitva
12, 00    Stanka (Klanjanje u tišini)
15.30     Predavanje, molitva
18.00      Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za
ozdravljenje i slavna otajstva krunice)
22.00     Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

12. srpnja 2012., četvrtak
6.00    Krunica na Brdu ukazanja
9. 30     Predavanje, molitva
12, 00    Stanka (Klanjanje u tišini)
15.30     Predavanje, molitva
18.00      Večernji program (krunica, sv. misa i klanjanje)

13. srpnja 2012.,  petak
6.00    Put križa na Križevcu, ispovijed
15. 30  Predavanje, molitva
18.00  Večernji program (krunica, sv. misa, čašćenje križa Gospodinova)
Službeni završetak programa završnim blagoslovom nakon čašćenja Križa

14. srpnja 2012.,  subota
Privatna pobožnost na međugorskim molitvenim mjestima i odlazak

Predavač na seminaru je dr. fra Ivan Dugandžić, a koordinator dr. fra
Miljenko Šteko.