14. međunarodni seminar za bračne parove

datum: 01.07.2013.

 Četrnaesti međunarodni seminar  za bračne parove održat će se
u Međugorju  od  3. do 6. srpnja  2013. godine.
Tema seminara je: „Brak kao mjesto i sredstvo duhovnoga rasta muža i žene“
Program:
Srijeda, 3. srpnja 2013.
14.00    Registracija  sudionika
17.00    Uvod u seminar
18.00    Večernji molitveni program u crkvi (krunica, sv. Misa)
22.00     Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu

Četvrtak, 4. srpnja 2013.
9.00     Jutarnja molitva
9.30     Predavanje, razgovor
12.00     Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u tišini
15.30     Predavanje, razgovor
18.00     Večernji molitveni program  u crkvi (krunica, sv. Misa, klanjanje)

Petak, 5. srpnja 2013.

6.00     Molitva na Križevcu
10.00     Predavanje, razgovor
12.00     Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u tišini
16.00     Predavanje, razgovor
    Priprava za ispovijed pred Presvetim
18.00     Večernji molitveni program u crkvi (krunica, sv. Misa, čašćenje Kristova križa)

Subota, 6. srpnja 2013.
7. 00    Molitva na Brdu ukazanja
11.00    Završna sv. Misa

Koordinator seminara je fra Danko Perutina


Predavači na ovom seminaru su:
Dr. fra Mirko Mataušić, svećenik franjevac. Nakon studija teologije u Zagrebu te komunikacijskih znanosti u Münsteru (Njemačka), doktorirao je na Sveučilištu u Salzburgu (Austrija) 1984. godine. Sveučilišni je profesor na Sveučilištu u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i na Hrvatskim studijima, gdje je bio pročelnik Odsjeka za komunikologiju. Aktivni je novinar, drži predavanja, seminare i savjetovanja za osobni razvoj.
Vesna Gračner diplomirala je 1972. godine visokogradnju na Višoj tehničkoj školi, a 1985. psihologiju na Filozofskom fakultetu. Kontinuiranim učenjem kroz razne seminare i škole usavršava se kao psihoterapeut. Drži predavanja i seminare. Od 1999. godine autorica je emisije „Tražimo istinu“ na Katoličkom radiju, a od 2002. suautor  emisije je dr. Mirko Mataušić, dotadašnji ravnatelj i urednik Katoličkog radija.