XVIII Międzynarodowe Modlitewne Spotkanie Młodzieży - Mladifest 18 – Medziugorje 2007

data: 19.02.2007.

XVIII Międzynarodowe Modlitewne Spotkanie Młodzieży w Medziugorju - Mladifest 18 – odbędzie się w dniach od 1 do 6 sierpnia 2007 r. Temat spotkania: "Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13, 34) („Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości. Dziatki, miłujcie się Bożą miłością. Jezus Zmartwychwstały będzie z wami, a wy będziecie Jego świadkami. - Orędzie 25. marca 2005r.) (Program. Międzynarodowe spotkania)

Temat jest zgodny z myślą przewodnią XXII Światowego Dnia Młodzieży, który 1 kwietnia (w Niedzielę Palmową) obchodzony będzie w Kościołach na szczeblu diecezji. Ojciec Święty kieruje orędzie do młodzieży:

„Każda osoba odczuwa pragnienie, by kochać i być kochaną. Jednakże jak trudno jest kochać, ileż błędów i niepowodzeń wydaje się być wpisanych w miłość! Są i tacy, którzy powątpiewają czy miłość jest w ogóle możliwa. Ale jeśli nawet braki emocjonalne czy uczuciowe rozczarowania mogą doprowadzać do myślenia, że miłość jest jakąś utopią, jakimś nieosiągalnym snem, to czy można się z tym pogodzić? Nie! Miłość jest możliwa i celem tego mego orędzia jest rozbudzenie w każdym z was, którzy jesteście przyszłością i nadzieją ludzkości, ufności w miłość prawdziwą, wierną i silną; miłość, która rodzi pokój i radość; miłość, która łączy osoby, sprawiając, że czują się one wolne we wzajemnym szacunku. Pozwólcie więc, że razem z wami rozważę trzy momenty szlaku "odkrywania" miłości.”