Üzenet, 30. október 1986

„Drága gyermekek! Ma is arra szeretnélek kérni benneteket, hogy vegyétek komolyan és teljesítsétek üzeneteimet. Drága gyermekek, miattatok maradtam ilyen sokáig, hogy segítsek nektek megvalósítani minden üzenetet. Ezért, drága gyermekek, irántam való szeretetből teljesítsétek minden nektek adott üzenetemet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 23. október 1986

„Drága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Különösen azt kérem, drága gyermekek, hogy imádkozzatok a békéért. Imáitok nélkül, drága gyermekek, nem tudok nektek segíteni, hogy megvalósítsátok az üzeneteket, amelyeket az Úr adott azért, hogy nektek átadjam. Imádkozzatok tehát, drága gyermekek, hogy az imában felismerjétek Isten ajándékát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 09. október 1986

„Drága gyermekek! Tudjátok, hogy az életszentség útján akarlak vezetni benneteket, de nem akarlak kényszeríteni titeket. Azt szeretném, hogy mindnyájan apró önmegtagadásokkal segítsetek magatoknak és nekem, hogy vezethesselek benneteket, s napról napra közelebb legyetek az életszentséghez. Drága gyermekek, arra sem akarlak kényszeríteni titeket, hogy teljesítsétek üzeneteimet, de ez a hosszú idő, mióta veletek vagyok, annak a jele, hogy végtelenül szeretlek benneteket, s azt szeretném, hogy mindnyájan szentek legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 02. október 1986

„Drága gyermekek! Ma ismét imádkozni hívlak benneteket. Drága gyermekek, nem érthetitek meg az imádság értékét mindaddig, amíg azt nem mondjátok magatoknak: ez most az imádság ideje, semmi és senki nem számít, egyedül Isten. Drága gyermekek, megkülönböztetett szeretettel szenteljétek magatokat az imádságnak, s akkor Isten kegyelmekkel viszonozhatja nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”