Zahvala Kraljici mira

datum: 27.08.2016.

Dvojica prijatelja iz Austrije, Herbert Fuik iz Graza  i Herbert Fuchs iz Beča postavili su u znak zahvalnosti Kraljici mira drvene križeve na Križevcu 8. kolovoza 2001., uz brončane postaje Križnog puta poznatoga talijanskog kipara Carmella Puzzola. Oni su zamijenili dotadašnje koji su bili dotrajali i svake godine, kada dođu u Međugorje, boje drvene križeve.

U kolovozu 2001. ova dvojica pobožnih policajaca iz Austrije donijeli su križeve izra­đene od najkvalitetnijeg drveta. Postavljali su ih tri dana. Kada su ih ugrađivali, bila je izuzetno visoka temperatura, viša od 40 stu­pnjeva. Vodu i cement nosili su na leđima do svake postaje na Križevcu. Stare križeve koje su skinuli slali su diljem svijeta. Zanimljivo je da je jedan od tih starih križeva otišao u Meksiko, u svetište Gospe Guadalupske. Jedan križ je u kući roditelja Herberta Fuika koji je ovih dana hodočastio u Međugorje sa suprugom. Govorio je o ovome pothvatu i o iskustvu Međugorja.

„Moj prijatelj Herbert Fuchs puno prije je bio u Međugorju. On me molio da pođem s njim u Međugorje. Onda smo vidjeli da su stari križevi na Križevcu propali i došli smo na ideju da napravimo nove. Razgovarali smo sa fra Slavkom Barbarićem, tražili njegovu dozvolu. On je to odobrio i onda smo mi po našim planovima u Austriji napravili tih 14 križeva i dovezli ih u Međugorje. Imali smo samo tri dana da ostanemo i da postavimo križeve. Dana 8. kolovoza 2001. postavili smo sve križeve koji su za nas nešto posebno. Jako sam ponosan da sam mogao sudjelovati u postavljanju križeva“ – kazao je Herbert Fuik.