Susret provincijala i njihovih definitorija iz šest provincija Južnoslavenske konferencije provincijalnih ministara OFM u Međugorju, 30. studenog i 1. prosinca 2011.

datum: 01.12.2011.

U Međugorju je prvi put održan susret provincijskih uprava iz šest provincija Južnoslavenske konferencije provincijalnih ministara OFM. Za vrijeme susreta, pod predsjedanjem provincijala domaćina dr. fra Ivana Sesara, sudionici su upoznali načine rada pojedinih uprava te izmijenili iskustva. Dr. fra Nikola Vukoja, tajnik konferencije, održao je prigodno predavanje i dao prijedloge za daljnji rad.
Prvoga dana susreta, svi su sudionici sudjelovali na večernjemu molitvenom programu i euharistijskom slavlju u župnoj crkvi sv. Jakova, na kome je propovijedao fra Nikola Vukoja. Drugoga dana susreta, radeći u skupinama, sudionici su razgovarali o inicijativama za podizanje kvalitete bratskoga života i poslanja u provincijama, osobito o međuprovincijskoj suradnji i solidarnosti.
Na kraju, poslije rada u skupinama i rasprave u plenumu, sudionici su formulirali i neke konkretne prijedloge i zaključke u cilju podizanja kvalitete života i poslanja oko 1250 franjevaca na ovim prostorima (Slovenija, Hrvatska, BiH), koje će radna tijela pojedinih provincija i konferencija ostvarivati. Susret je bio i plodan i važan, jer su svi sudionici predložili da se po potrebi ovakvi susreti održavaju svake godine. (slike)