Stotinu i dvadeset studenata s Franjevačkog sveučilišta iz Steubenville-a na hodočašću u Međugorju

datum: 26.09.2006.

Krajem rujna 2006. u Međugorju je boravila skupina od 120 studenata s Katoličkog franjevačkog sveučilišta Steubenville (SAD). Hodočašće je pratio o. Peter, franjevac trećoredac.

Studenti sa Steubenville-a provode jedan semestar svojeg studija u jednom samostanu u Austriji, a tijekom semestra organiziraju se hodočašća u svetišta diljem Europe.

U Međugorju, mladi su sudjelovali u molitvenom programu u župnoj crkvi te organizirano molili krunicu na Brdu ukazanja i Križni put na Križevcu. U nedjelju 24.09. pjesmom su animirali svetu Misu za hodočasnike engleskog jezičnog područja.

U Steubenville-u studira oko 2,200 studenata a velik se broj usmjeruje prema studiju teologije i službi u Crkvi. Specifičnost katoličkog franjevačkog sveučilišta u Steubenvillu je da mladima ne nudi samo znanje nego i praktično življenje katoličke vjere u svakodnevnom životu i budućem profesionalnom životu, te ih usmjeruje prema svetosti života. (Vidi: http://www.franciscan.edu)