Signal Radiopostaje "Mir" Međugorje u Jajcu

datum: 21.07.2005.

Nakon pribavljenih dozvola od Redulatorne agencije za komunikacije - RAK-a, Radiopostaja "Mir" Međugorje pustila je u rad još jedan odašiljač. Naime, u rad je pušten FM Stereo odašiljač u Jajcu. Tako se program našeg radija u Jajcu i okolici, te dijelovima Bugojan i Donjeg Vakufa može slušati na frekvenciji 87,8 MHz. To je ujedno jedanaesti odašiljač preko kojeg svoj program u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj odašilja Radiopostaja "Mir" Međugorje.