Seminar za animatore mjesnih bratstava Frame u Hercegovini

datum: 30.09.2015.

Od 25. do 27. rujna u Kući mira u Međugorju održan je seminar za animatore iz  mjesnih bratstava Frame u Hercegovini, pod geslom: „Najprije moraš vježbati sam sve što želiš naučiti druge“. Cilj seminara je kroz predavanja, radionice i druženja osposobiti framaše za vođenje tjednih susreta Frame u mjesnim bratstvima, te ih uvesti u osnovna znanja animiranja. Na seminaru su sudjelovala 52 framaša, a voditelji su bili članovi područnoga vijeća zajedno sa duhovnim asistentom fra Slavenom Brekalom. Seminar je počeo u petak, prijavom u popodnevnim satima, nastavio se krunicom i večernjom svetom misom u župnoj crkvi sv. Jakova.  Potom su voditelji sudionike seminara uveli u sadržaj i plan seminara. Petak večer obilježilo je i fra Slavenovo predavanje o temi: „Evanđelje kao izvor i temelj svakog našeg susreta“. Radni dio subote, nakon predavanja, završen je zahvalom Bogu krunicom i večernjom svetom misom. Program seminara završen je u nedjelju svetom misom i zajedničkim plenumom.(medjugorje.hr/frama-hercegovina.com)