Promjene pastoralnog osoblja - Fra Petar Vlašić, novi župnik župe Međugorje

datum: 24.08.2007.

U sklopu redovitih promjena pastoralnog osoblja Franjevačke hercegovačke provincije i sukladno crkvenim propisima, novim župnikom župe Međugorje imenovan je fra Petar Vlašić koji je od 2000.-te godine do sada ovdje bio kapelan odgovoran za filijalnu crkvu Milosrdnog Isusa u Šurmancima.

Kao novi pastoralni djelatnici (kapelani) u Međugorje su pristigli fra Danko Perutina i fra Miljenko Šteko, a Fra Vjekoslav Milićević u Međugorju služi kao đakon.

Dr. Fra Ivan Sesar, dosadašnji župnik, izabran je za provincijala. Fra Boži Miliću povjerena je dužnost tajnika provincije, te oboje od sada djeluju u Mostaru. Fra Ljubi Kurtoviću povjerena je dužnost meštra bogoslova u Zagrebu.