Kuća molitve „Domus Pacis“ - Seminari posta, molitve i šutnje na hrvatskom jeziku u 2007. godini

datum: 22.11.2006.

Seminari posta, molitve i šutnje na hrvatskom jeziku u 2007. godini održat će se u slijedećim terminima:

18. do 24. veljače 2007.

15. do 21. srpnja 2007.

09. do 15. rujna 2007.

25. studenoga do 1. prosinca 2007.

Prijave možete izvršiti na tel.: 00387 36 651 999 (Marija Dugandžić)