Hodočašće - seminar o Mariji i Duhu Svetom za hodočasnike iz Irske i SAD-a

datum: 22.10.2004.

Od 11. do 16. listopada, 250 hodočasnika iz Irske i SAD-a okupilo se u Međugorju na tematsko hodočašće – seminar o Mariji i Duhu Svetom. Organizirao ga je Philip Ryan iz Irske a vodili su ga Donald i Patricia Turbitt iz Rhode Island, SAD. Nakon večernjeg molitvenog programa, na dnevni hodočasnički program nadovezala su se predavanja.

Philip Ryan već mnogo godina prati međugorske hodočasnike iz Irske. Donald and Patricia Turbitt već su 30 godina voditelji u karizmatskom pokretu. U braku su već 41 godinu, imaju troje djece i trinaestoro unučadi. Vodili su brojne župske misije te držali predavanja i duhovne vježbe za muškarce i žene po Americi, istočnoj Europi i Africi. Evo što su odgovorili na pitanje zašto ovakav seminar u Međugorju.

 

Philip Ryan: “Gospa je često govorila o Duhu Svetom. U jednoj poruci rekla je: Kad imate Duha Svetoga imate sve.”

Patricia Turbitt: “Naš cilj je dovesti ljude do dubljeg spoznanja Duha Svetoga. Papa želi da budemo otvoreni Duhu Svetom kao što je to bila Marija.”

Donald Turbitt: “Međugorje je vjerojatno najbolje mjesto na svijetu na kojem se može govoriti o Duhu Svetomu. Kad se povežu Marija i Duh Sveti, dobivamo Isusa, a naš cilj kao katolika je da nosimo Isusa u sebi i drugima. Na ovim seminarima mi učimo ljude kako da se otvore Duhu Svetom i kako da postanu sličniji Kristu. Prava marijanska pobožnost uvijek vodi Isusu Kristu po snazi Duha Svetoga. Vjersko iskustvo treba ići dalje od osjećaja. Ono treba djelovati u našim životima. Ljudi trče po svijetu tražeći iscjelitelje, a imamo Isusa u Euharistiji. Ako imamo spoznanje vjere, možemo imati mnogo dublja iskustva u sakramentalnom životu koji nam nudi Crkva. U Međugorju ljudi imaju iskustva, nešto osjećaju, a mi im kažemo: od osjećaja pređite na vjeru i na razumijevanje koje dolazi iz Svetog pisma. Kad osjećaje povežete s vjerom i razumijevanjem, doživite snagu. Muškarce prirodno privlači snaga, oni žele moć, i kad dođu u Međugorje imaju iskustvo Božje snage. Zato se ne boje moliti krunicu koja se obično smatra ženskim načinom pristupa Bogu. Krunica je u biti molitva puna snage."