Fra Robert Bahčič: „U Međugorju ljudi osjećaju unutarnji mir“

datum: 29.04.2013.

Fra Robert Bahčič, član Slovenske franjevačke provincije, u Međugorju je boravio koncem travnja.. Fra Robert je zadnjih sedam godina živio  u Rimu u franjevačkoj Generalnoj kuriji u kojoj je prve tri godine bio gvardijan. Istodobno je bio odgovoran i za glasnik „Fraternitas“ koji donosi vijesti o djelovanju fratara u svijetu.
„U Međugorje sam dolazio više puta, no sada sam prvi put uzeo vrijeme za sebe. Ovdje sam našao puno vjere. U Međugorju ima nešto što ljude privlači da mole i razmišljaju; ovdje osjećaju unutarnji mir. To je bogatstvo koje treba širiti“ – kazao je fra Robert.