Dvanaesti međunarodni seminar za svećenike

datum: 16.11.2006.

Dvanaesti međunarodni  seminar za svećenike održat će se u Međugorju od 2. do 7. 07. 2007. Tema seminara je: «S Marijom  u iščekivanju Duha Svetoga».  Predavač na seminaru je P. Raniero Cantalamessa, OFMCap.(Program i prijave)