Duhovna obnova u Međugorju

datum: 13.03.2016.

U srijedu, 9. ožujka 2016. održana je redovita mjesečna duhovna obnova za fratre Hercegovačke franjevačke provincije u Majčinu selu, u Međugorju. Program je započeo okupljanjem, nakon čega su se svi premjestili u dvoranu gdje je predvoditelj fra Ivan Landeka ml., župni vikar u Međugorju, održao predavanje na temu „Milosrđe u spisima sv. Franje Asiškoga “. Fra Ivan je istaknuo pojedina mjesta iz spisa sv. Franje u kojima se spominje milosrđe, nastojeći ih povezati sa Godinom milosrđa u kojoj se nalazimo. Svoje predavanje je završio dotičući se Majčina sela:  „Nalazimo se u Majčinu selu i pod ovim „Majčinu“ misli se na Gospu, Gospino selo, koja je Majka milosrđa i kod zajednice Milosrdnoga oca, mjesta gdje na poseban način dolaze do izražaja djela milosrđa braće naše Provincije koja su to pokrenula i sada vode. Važno je da se svi trudimo u tome sudjelovati, u skladu sa svojim mogućnostima “. Duhovnoj obnovi priključio se i provincijal Središnje Amerike fra Edwin Alvarado, koji se ovih dana nalazi u Međugorju. On je na kraju predavanja pozdravio sve prisutne, istaknuo svoje zadovoljstvo da može bio dio ove duhovne obnove, a spomenuo je i neke zanimljivost o stanju u njihovoj provinciji. Nakon predavanja molio se Križni put u vrtu sv. Franje gdje se slavila i sveta misa na kojoj je bilo oko 85 subraće. Čitanja, liturgijsku asistenciju i pjevanje animirali su postulanti i novaci pod vodstvom fra Stanka Mabića. Na kraju sv. mise pozdrav je uputio i sam provincijal koji je ukratko iznio stanje braće u provinciji, a posebno bolesne braće. (MIRIAM/medjugorje.hr)