Dr. Danijela De Micheli Vitturi iz Splita o seminaru za liječnike i medicinsko osoblje

datum: 15.05.2015.

Među sudionicima 3. Međunarodnog seminara za liječnike i medicinsko osoblje u Međugorju susreli smo dr. Danijelu De Micheli Vitturi iz Splita, specijalisticu obiteljske medicine. Dr. De Micheli Vitturi  sudjelovala je na svakom od ova tri seminara. O svojim dojmovima je kazala: „Naslov seminara  „Mir Vama“ daje poruku da oni koji su došli u Međugorje zadobiju mir, da pogledaju odakle nemiri, bilo osobni, bilo u svijetu oko nas. Kao liječnici,  pozvani smo skrbiti za zdravlje cjelokupne osobe. Cjelokupnost osobe ne možemo gledati, ako izuzmemo dušu. Upravo je fra Ljubo Kurtović, voditelj seminara dao mogućnost da se razmisli i uvidi što to može pomoći čovjeku u potrazi za mirom, ukoliko se na pravi način pristupi čovjeku. U današnjem užurbanom vremenu, čovjek se nalazi svakodnevno pod impulsima brojnih informacija, i onda gubi sam sebe. Opterećen svojim poslovnim zadacima, ne nalazi mir, i tako nastaje cijeli niz bolesti. Jako je važno stati pred Gospodina i vidjeti koje su to muke i boli, koje čovjeka muče. Bitno je pronaći za sebe u svakom danu trenutak u kojem će se stati, odmoriti i razmatrati“.