Cliffored Azize i Charles Kinnane : „Došli smo napraviti jednu novu priču o Međugorju”

datum: 07.08.2013.

Na Festivalu mladih svjedočili su ljudi raznih struka i zvanja iz cijeloga svijeta. Među svjedocima smo susreli i dva mladića iz Sjedinjenih Američkih Država, iz grada New Yorka. Zovu se Cliffored Azize  i Charles Kinnane.
Prije nekoliko godina njih su dvojica  osnovali produkcijsku kuću „Grasfids films“ koja snima dokumentarne filmove, a jedan od najpoznatijih svakako je film  Child 31. Ovaj potresni dokumentarac govori o velikom projektu kojim Mary’s Meals – Marijini obroci, pomaže više od 700.000 djece u 16 zemalja diljem svijeta. Zahvaljujući donacijama i nesebičnoj pomoći brojnih volontera nastoji se ublažiti jedan od najvećih problema današnjice – glad, ali na način da se obrok daje na mjestu obrazovanja i tako potiče djecu na školovanje.
Cliffored  i Charles trenutno snimaju film o Međugorju. „Za mene je novo da je ovdje Marija, Gospa, raširila ruke kao Majka. Ponekad je teško živjeti svoju vjeru i stoga smatram da ljudi ovamo trebaju doći i doživjeti  Marijinu prisutnost i ljubav” – kazao je Cliffored.
Charles nam je rekao da su prije nego su stigli u ovo mjesto istraživali međugorsku priču, te nastavio: „Smatramo da je riječ o veoma  upečatljivoj priči. Nas dvojica smo došli napraviti jedno izvješće, jednu novu filmsku priču o Međugorju. Svoju priču želimo ispričati na poseban način, na način koji će dirnuti ljude diljem svijeta”.