Cipele za izbjeglice

datum: 20.06.2008.

Jacques Bousquet iz Francuske u Međugorju je bio 57 puta. Prvi puta došao je u početcima ukazanja kada Međugorje još nije bilo upisano na zemljopisnima kartama. Sjeća se toga vremena, te kako su hodočasnici imali bliski kontakt s fratrima i s vidiocima kojima su mogli biti sasvim blizu za vrijeme ukazanja. Sjeća se fra Slavka Barbarića koji je hodočasnicima znao prenijeti duh Međugorja. Sjeća se kako su mu ta iskustva dala sigurnost da je Gospa doista tu.

Kada je izbio rat u Bosni i Hercegovini zapitao je međugorske fratre - tadašnjeg župnika fra Ivana Landeku - kako bi mogao pomoći u toj teškoj situaciji. Fra Ivan ga je zamolio da nabavi - cipele! Tako su G. i Gđa Pouget u Francuskoj osnovali humanitarnu udrugu „Le defi“ koja je improvizirala konvoje i jednom mjesečno te u Međugorje dovozila cipele – sve u svemu više od 20.000 pari.

Jacques Bousquet naglašava kolikoj je sretan što je mogao učiniti neko dobro.